header sociale dienst specialist
rechtsbijstand ontvangen als de overheid een verkeerd besluit neemt
Buro Bezwaar en Beroep - succesvol bezwaar aantekenen
rechtsbijstand ontvangen als de overheid een verkeerde beslissing neemt
buro voor rechtshulp - ontvang je rechten

Bezwaar maken tegen beslissing sociale dienst

Buro Bezwaar en Beroep maakt bezwaar tegen onterechte besluiten van de sociale dienst, zodat jij ontvangt waar je recht op hebt! Dat doet Buro Bezwaar en Beroep sinds 2008. Betrokken en vakkundig helpen we mensen die rechtsbijstand nodig hebben, maar ook advocaten, bewindvoerders, mentors en hulpverleningsorganisaties schakelen Buro Bezwaar en Beroep in voor advies of het behandelen van bijstandszaken. Op de pagina gewonnen zaken zie je waarmee we mensen onder andere hebben geholpen.

Ben je het niet eens met een sociale dienst besluit? Je kunt rechtstreeks bij ons terecht. Zonder Juridisch loket, direct naar de specialist. De kosten voor rechtsbijstand worden betaald door de gemeente. Bel: 085 06 09 058 of mail: bbb (at) burobezwaarberoep.nl en we bespreken het probleem dat je wilt oplossen.

bezwaar maken tegen beslissing sociale dienst

Rechtsbijstand inschakelen

vrouw blij met buro bezwaar en beroep rechtsbijstand
 • We staan klaar wanneer je bijstand is teruggevorderd.
 • Je aanvraag (bijzondere) bijstand is afgewezen.
 • Je te weinig bijstand hebt ontvangen.
 • De bijstand niet wordt uitbetaald.
 • Het vakantiegeld onterecht is ingehouden door de sociale dienst.
 • Je aanvraag buiten behandeling is gesteld.
 • De uitkering is opgeschort / geblokkeerd of stopgezet
 • De sociale dienst te laat of niet op je aanvraag beslist.
 • Je uitkering is herzien.
 • De bijstandsuitkering is ingetrokken.
 • Je bijstand moet terugbetalen aan de sociale dienst.
 • Je problemen hebt met de daklozenuitkering of een briefadres.
 • Je het niet eens bent met een andere beslissing van de sociale dienst.

Gewonnen zaken

uitkering
geblokkeerd

Deze uitkering was zonder gegronde reden geblokkeerd. Er is bezwaar aangetekend tegen het niet uitbetalen van de uitkering en er is tegelijkertijd een voorlopige

 

meer bijstand
jongere

Deze jongere ontving rond de € 225,- bijstand per maand terwijl hij zelfstandig op kamers woonde. Normaal gesproken hebben ouders een zorgplicht maar in dit geval


geen bijstandsfraude samenwonen

De cliënt wordt beschuldigd van samenwoning. De uitkering wordt stopgezet en ingetrokken. Als de zaak wordt verloren, dan zal de cliënt uiteindelijk meer dan €

 

bijstand met terugwerkende kracht

De cliënt meldt zich voor het aanvragen van een uitkering maar wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Buro Bezwaar en Beroep bespreekt de zaak met een teamleider


Ontvang ook waar je recht op hebt

netto vordering
bruteren

Volgens het college moest meneer 800,- bijstand terugbetalen. Daar bovenop kwam € 800,- aan belastingpremies (dit wordt bruteren genoemd). Buro

 

REINTEGRATIE TRAJECT STOPGEZET

De cliënt wordt aangemeld bij een reïntegratiebedrijf en wordt verplicht direct aan de slag te gaan. De cliënt heeft geen vaste verblijfplaats en wil eerst een kamer vinden


BIJZONDERE BIJSTAND INRICHTINGSKOSTEN

Een dakloze cliënt vindt een ongemeubileerde kamer en vraagt bijzondere bijstand aan voor inrichtingskosten. De toegekende bijstand is te laag om de kamer te kunnen


parttime werk aanvullende bijstand

Een cliënt wil graag uit de bijstand maar hij verdient nog niet genoeg. Zijn maandelijks wisselende inkomsten worden door gemeente aangevuld. De gemeente betaald alleen

 

De Participatiewet is 1 januari 2015 ingevoerd. Daarvoor was de wet bekend onder de naam ‘Wet werk en bijstand’ (WWB) vanaf 2004 t/m 2014. De Algemene bijstandswet (ABW) was geldig vanaf 1965 t/m 2003. De allerbelangrijkste Participatiewet regels en rechten.