ONTVANG WAAR JE RECHT OP HEBT van de sociale dienst.

Buro Bezwaar en Beroep maakt bezwaar tegen foute besluiten van de sociale dienst, zodat jij ontvangt waar je recht op hebt. Op de pagina gewonnen zaken zie je waarmee we mensen onder andere hebben geholpen. Ook bewindvoerders, mentors en hulpverleningsorganisaties schakelen Buro Bezwaar en Beroep in voor het maken van bezwaar of het aantekenen van beroep.

Ontvang waar je recht op hebt van de sociale dienst #1
Bezwaar maken tegen foute beslissing sociale dienst

Bezwaar maken tegen foute beslissing sociale dienst

Ben je het niet eens met een besluit van de sociale dienst? Je kunt rechtstreeks contact met Buro Bezwaar en Beroep opnemen. Zonder Juridisch loket, direct naar Buro Bezwaar en Beroep die sinds 2008 is gespecialiseerd in onterechte besluiten van de sociale dienst. De eventuele kosten voor rechtsbijstand worden betaald door de sociale dienst. Bel: 085 06 09 058 of mail: bbb (at) burobezwaarberoep.nl en we bespreken het probleem dat je wilt oplossen.

Wanneer kan ik een voorschot bijstandsuitkering ontvangen?

Je hebt binnen 28 dagen recht op een voorschot zodat je belangrijke rekeningen en boodschappen kunt betalen. Het is wel belangrijk dat je alle bewijsstukken op tijd inlevert bij de sociale dienst. Je ontvangt het voorschot als lening. Wanneer de uitkering niet wordt toegekend moet je de lening terugbetalen. 

Soms kun je ook al binnen een week een (broodnood) voorschot ontvangen. Je moet dan aantonen dat je het geld echt dringend nodig hebt en niet op een andere manier aan geld kan komen. Het voorschot kun je schriftelijk aanvragen bij de sociale dienst of vraag het aan de behandelaar van je bijstandsaanvraag,

Wanneer Kan ik een voorschot bijstandsuitkering ontvangen?​
Hoe kan ik een Bijstandsuitkering aanvragen

Hoe kan ik een bijstandsuitkering aanvragen?

Een bijstandsuitkering aanvragen doe op bij werk.nl. Voor het indienen van de aanvraag heb je Digid nodig. Je moet je ook inschrijven als werkzoekende en kunt direct de aanvraag indienen. De aanvraag stuurt werk.nl (het UWV) door naar de sociale dienst in jouw gemeente. De sociale dienst neemt de beslissing op je aanvraag.

Kan ik zonder Digid snel een bijstandsuitkering aanvragen?​

Het is 100% zeker mogelijk om een uitkering aan te vragen zonder DidiD. Dat kan door een brief te schrijven naar de gemeente waarin je zegt wat je aanvraagt. Als je namelijk eerst DigiD aanvraagt en pas over tien dagen de aanvraag indient dan loop je al snel honderden euro’s mis. Lever de brief persoonlijk in bij de gemeente en vraag om een ontvangst bevestiging. Je kunt de brief ook aangetekend opsturen naar de gemeente maar bewaar dan wel de track en trace code. 

Gemeente weigert op tijd te beslissen!

Frustrerend wanneer de gemeente geen beslissing neemt op je aanvraag. Je hebt het geld echt nodig om de huur te betalen of je hebt bijvoorbeeld bijzondere bijstand aangevraagd voor een heel belangrijke uitgave. Gelukkig kunnen we daar direct iets tegen doen. Buro Bezwaar en Beroep kan de gemeente in gebreke stellen waardoor ze binnen twee weken op de aanvraag moeten beslissen. Beslist de gemeente later dan moeten ze meestal een boete betalen voor het te laat beslissen. Dus is de beslistermijn verstreken? Bel 085 0609058 of gebruik het contactformulier.

Veel voorkomende problemen

vrouw blij met buro bezwaar en beroep rechtsbijstand
  • Je bijzondere bijstand aanvraag is afgewezen of je hebt geen beslissing ontvangen op je aanvraag.
  • Je hebt een herziening bijstand ontvangen plus een terugvordering en je moet nu de bijstand terugbetalen aan de sociale dienst.
  • Je PW uitkering is fout uitbetaald of de hebt helemaal geen bijstandsuitkering ontvangen.
  • Jouw sociale dienst uitkering is geblokkeerd, buiten behandeling gesteld of, opgeschort en je bent het er niet mee eens.
  • Je aanvraag daklozenuitkering komt maar niet van de grond en/of je ontvangt geen aanvraagformulier.
  • Je  bent het niet eens met een andere sociale dienst beslissing.

Gewonnen zaken

uitkering
geblokkeerd

Deze uitkering was zonder gegronde reden geblokkeerd. Er is bezwaar aangetekend tegen het niet uitbetalen van de uitkering en er is tegelijkertijd een voorlopige

bijstand
jongeren – meer geld

Deze jongere ontving rond de € 225,- bijstand per maand terwijl hij zelfstandig op kamers woonde. Normaal gesproken hebben ouders een zorgplicht maar in dit geval

geen bijstandsfraude
samenwonen

De cliënt wordt beschuldigd van samenwoning. De uitkering wordt stopgezet en ingetrokken. Als de zaak wordt verloren, dan zal de cliënt uiteindelijk meer dan €

Geld ontvangen voor te laat beslissing

€ 865,- extra ontvangen van de gemeente omdat ze te laat hebben beslist op het bezwaarschrift. Buro Bezwaar en Beroep stelt de gemeente dan in gebreke!

netto vordering
bruteren

Volgens het college moest meneer 800,- bijstand terugbetalen. Daar bovenop kwam € 800,- aan belastingpremies. Dit wordt bruteren genoemd . . . 

REINTEGRATIE TRAJECT STOPGEZET

De cliënt wordt aangemeld bij een reïntegratiebedrijf en wordt verplicht direct aan de slag te gaan. De cliënt heeft geen vaste verblijfplaats en wil eerst een kamer vinden . . .

BIJZONDERE BIJSTAND INRICHTINGSKOSTEN

Een dakloze cliënt vindt een ongemeubileerde kamer en vraagt bijzondere bijstand aan voor inrichtingskosten. De toegekende bijstand is te laag om de kamer te kunnen . . . 

Aanvullende uitkering bij parttime werk 

Cliënt ontvangt een aanvullende uitkering want zijn inkomsten uit werk zijn nog te laag. De sociale dienst betaald maandelijks te weinig bijstand door het inkomen te schatten. .

De Participatiewet is 1 januari 2015 ingevoerd. Daarvoor was de wet bekend onder de naam ‘Wet werk en bijstand’ (WWB) vanaf 2004 t/m 2014. De Algemene bijstandswet (ABW) was geldig vanaf 1965 t/m 2003. De allerbelangrijkste Participatiewet regels en rechten.