parttime werk aanvullende bijstand gewonnen zaak

aanvullende uitkering bij PARTTIME WERK

Deze gewonnen zaak gaat over een cliënt met een bijstandsuitkering en een nul uren contract waar van alles mis ging. De inkomsten waren veel te laag om alle noodzakelijke kosten van bestaan te kunnen betalen en cliënt had dus recht op een aanvullende uitkering. De sociale dienst betaalde helaas maandelijks te weinig bijstand omdat ze de inkomsten constant te hoog schatten. Daardoor had client een inkomen beneden de bijstandsnorm. 

Gemeente doet eigenwijs

Buro Bezwaar en Beroep gaat in bezwaar en vertelt de gemeente precies welke wetsartikelen het schatten van inkomsten verbieden. Maar de gemeente blijft volhouden dat het schatten van inkomsten wel is toegestaan bij cliënten met een aanvullende uitkering. Super frustrerend voor cliënt en de sociale dienst zegt doodleuk: “We willen op die manier voorkomen dat de cliënt achteraf teveel uitbetaalde bijstand moet terugbetalen”. Ondertussen ontvangt cliënt iedere maand te weinig bijstand om zijn vaste lasten op tijd te betalen. We verliezen de zaak bij de gemeente en het bezwaarschrift wordt ongegrond verklaard.

Uitspraak rechter

Wat zegt de rechter?

Natuurlijk tekenen we beroep aan bij de rechtbank. De gemeente heeft een specialist meegenomen naar de zitting van de afdeling betalingen die haarfijn uitlegt dat de gemeente al tientallen jaren inkomsten schat en dat werkt prima.

Buro Bezwaar en Beroep wijst de rechter op de relevante wetsartikelen waaruit blijkt dat inkomsten niet mogen worden geschat omdat je maandelijks recht hebt op een inkomen op bijstandsniveau. Door inkomsten te hoog te schatten ontvang je als uitkeringsgerechtigde te weinig bijstand.

De rechter is het eens met de gemeente en het beroep wordt ongegrond verklaard. Er wordt direct hoger beroep aangetekend want we zijn het 100% niet eens met de uitspraak!

De rechter in hoger beroep

De zitting wordt geopend door 1 rechter en Buro Bezwaar en Beroep legt uit wat er speelt. De rechter zegt bijna direct dat de zaak niet geschikt is voor één rechter. De zaak wordt doorverwezen naar de meervoudige kamer zodat drie rechters de zaak beoordelen.

De Uitspraak in hoger beroep

Het is eindelijk zover na een lange weg van bezwaar, beroep en hoger beroep! De gemeente blijft volhouden dat het schatten van inkomsten mag en Buro Bezwaar en Beroep legt uit waarom de werkwijze verboden is.

Er is reden voor een klein feestje want de hogere rechters zijn het eens met Buro Bezwaar en Beroep. Het schatten van inkomsten is 100% verboden en de gemeente moet de gemaakte fouten met terugwerkende kracht herstellen. Het recht heeft gezegevierd!!!

De uitspraak in hoger beroep
Tips uitkeringspecificatie sociale dienst

Een uitkeringsspecificatie is een formele beslissing waartegen binnen zes weken bezwaar kan worden aangetekend. Ontvang je minder bijstand dan afgesproken of betaalt de sociale dienst een afgesproken rekening niet. Bel Buro Bezwaar en Beroep zodat je ontvangt waar je recht op hebt!