GEWONNEN ZAAK - bijstand met terugwerkende kracht

Cliënt wil een bijstandsuitkering aanvragen maar wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Buro Bezwaar en Beroep wordt ingeschakeld en bespreekt de zaak met een teamleider van de Sociale Dienst. De aanvraag wordt snel behandeld en cliënt ontvangt alsnog bijstand.

De ingangsdatum van de bijstandsuitkering klopt niet. Doordat cliënt eerst de aanvraag niet mocht indienen is de aanvraag later ingediend. Omdat Buro Bezwaar en Beroep contact heeft gehad met de teamleider staat vast dat cliënt onterecht zijn aanvraag niet mocht indienen. Na het aantekenen van bezwaar wordt ook dit probleem opgelost. Het bezwaarschrift wordt gegrond verklaard en cliënt ontvangt bijstand met terugwerkende kracht, vanaf de eerste dag dat cliënt zich had gemeld.

bijstand aanvragen van het kastje naar de muur gestuurd

Wanneer bijstand met terugwerkende kracht ?​

Normaal gesproken heb je alleen recht op een bijstandsuitkering vanaf de aanvraagdatum. Een bijstandsuitkering met terugwerkende kracht ontvangen is wel mogelijk als je bijvoorbeeld kunt aantonen dat de sociale dienst geen aanvraagformulier wou verstrekken. Dat is in de praktijk best lastig, maar als je contact opneemt met Buro Bezwaar en Beroep zorgen we ervoor dat je aanvraag wordt ingediend.

Soms hebben gemeenten ook beleidsregels waarin staat binnen hoeveel dagen je een aanvraag kan indienen als bijvoorbeeld je ww uitkering is afgewezen. Je kunt dan ook met terugwerkende kracht alsnog bijstand ontvangen. Er zijn nog een aantal bijzondere situaties waarin bijstand met terugwerkende kracht ook mogelijk is. Bespreek het daarom met Buro Bezwaar en Beroep als je een afwijzing hebt ontvangen of tegen problemen aanloopt tijdens de aanvraag.

wanner bijstand met terugwerkende kracht

Uitspraak Centrale Raad van Beroep

”Vast staat dat eiser zich op 30 december 2016, na beëindiging van zijn bijstandsuitkering op 12 augustus 2016, opnieuw heeft gemeld om bijstand aan te vragen, zodat in beginsel bijstand moet worden verleend met ingang van 30 december 2016. De omstandigheid dat eisers uitkering op 12 augustus 2016 is beëindigd en hij daardoor huurachterstand heeft, is geen bijzondere omstandigheid die voor verweerder aanleiding had moeten zijn om bijstand met terugwerkende kracht te verlenen.

Bron: rechtspraak.nl