BIJVERDIENEN BIJSTAND 2021,
hoeveel mag je bijverdienen in de bijstand

Wanneer je werkt naast je uitkering kun je recht hebben op inkomstenvrijlating. De regeling is bedoeld voor mensen met een IOAW, IOAZ  of bijstandsuitkering. De regeling is een extra stimulans om werkervaring op te doen, geld te verdienen en het vergoot je kans op fulltime werk. Gemeenten mogen zelf beleidsregels maken waarin staat wie in aanmerking komt voor de inkomstenvrijlating. Daardoor verschilt de regeling per gemeente. De participatiewet kent drie soorten inkomstenvrijlatingen.

bijverdienen in de bijstand als postbezorger

soorten inkomstenvrijlatingen:

hoeveel mag je bijverdienen in de bijstand

inkomstenvrijlating BASIS 2021

Als de sociale dienst beslist dat je werk bijdraagt aan arbeidsinschakeling mag je 25% van je inkomsten houden. Dus als je € 100,- hebt verdiend wordt er maar € 75,- in mindering gebracht op je bijstandsuitkering. Het maximum bedrag dat je mag houden is € 217,- per maand. De regeling duurt in totaal maximaal 6 maanden (bron: wetten.overheid.nl ).

bijverdienen bijstand in de horeca mag

inkomstenvrijlating voor alleenstaande ouders 2021

Deze inkomstenvrijlating is speciaal bedoeld voor alleenstaande ouders. Nadat de eerste vrijlating van zes maanden is gestopt mag de alleenstaande ouder nog 30 maanden 12,5% van het inkomen houden. Het maximaal bedrag per maand bedraagt € 135,49 per maand (bron: wetten.overheid.nl ).

bijverdienen in de bijstand als verpleegster

inkomstenvrijlating voor mensen met een medische urenbeperking 2021

De derde inkomstenvrijlating is speciaal bedoeld voor mensen met een medische urenbeperking. Als je door medische beperkingen niet fulltime kunt werken mag je na de basis inkomensvrijlating van zes maanden, 15% van het inkomen houden. Het maximaal bedrag bedraagt € 137,42 per maand. Deze vrijlating geldt zolang je medisch beperkt bent dus als je beter wordt stopt de inkomstenvrijlating (bron: wetten.overheid.nl).

BIJVERDIENEN BIJSTAND IN DE PRAKTIJK

Heb je werk gevonden en wil je in aanmerking komen voor inkomstenvrijlating? Geef je werkzaamheden direct door aan de gemeente en je kunt gelijk een aanvraag indienen voor inkomstenvrijlating. Inkomstenvrijlating moet namelijk vooraf of bij aanvang van de werkzaamheden worden aangevraagd (bron: rechtspraak.nl.) Je ontvangt een schriftelijke beslissing op je aanvraag.

De inkomstenvrijlating voor mensen met een medische beperking wordt ook aangevraagd bij de gemeente. De gemeente vraagt de verzekeringsarts van het UWV om medisch advies te geven. In het advies staat of je om medische redenen minder uren kunt werken. De gemeente beslist formeel of je in aanmerking komt voor de medische inkomstenvrijlating.

Bij vragen, problemen of een afwijzing helpt Buro Bezwaar en Beroep je verder. Bel: 085 06 09 058 of mail naar: bbb (at) burobezwaarberoep.nl

werk gevonden als bloemist

BRONnen

Beroep aantekenen bij de rechbank

PASSAGE UITSPRAAK CENTRALE RAAD VAN BEROEP

Inkomstenvrijlating in de Participatiewet is bedoeld als stimulans voor personen in de bijstand om naar betaalde arbeid uit te stromen. De vraag of de vrijlating van de inkomsten uit arbeid bijdraagt aan zijn arbeidsinschakeling vergt een individuele beoordeling die vooraf of bij aanvang van de werkzaamheden plaatsvindt.

Bron: rechtspraak.nl

hoeveel mag je bijverdienen in de bijstand

Passage inkomstenvrijlating basis:

Niet tot de middelen van de belanghebbende worden gerekend: inkomsten uit arbeid tot 25 procent van deze inkomsten, met een maximum van € 215,00 per maand, voor zover hij algemene bijstand ontvangt, waarbij voor een persoon die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt geldt dat die inkomsten gedurende ten hoogste zes maanden niet tot de middelen worden gerekend en dat dit naar het oordeel van het college moet bijdragen aan zijn arbeidsinschakeling …

Bron: wetten.overheid.nl – artikel 31 tweede lid onder n

Passage inkomstenvrijlating alleenstaande ouder:

Niet tot de middelen van de belanghebbende worden gerekend: inkomsten uit arbeid van een alleenstaande ouder tot 12,5 procent van deze inkomsten, met een maximum van € 134,35 per maand, gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 30 maanden, voor zover hij algemene bijstand ontvangt …

Bron: wetten.overheid.nl – artikel 31 tweede lid onder r

Passage inkomstenvrijlating medisch:

Niet tot de middelen van de belanghebbende worden gerekend: inkomsten uit arbeid van een persoon die medisch urenbeperkt is tot 15 procent van deze inkomsten uit arbeid, met een maximum van € 136,26 per maand, voor zover hij algemene bijstand ontvangt …

Bron: wetten.overheid.nl artikel 31 tweede lid onder y