daklozenUITKERING AANVRAGEN als de gemeente tegenwerkt​

Ben je dak of thuisloos en wil je een daklozenuitkering aanvragen maar de gemeente weigert een aanvraagformulier te verstrekken? Bel dan met Buro Bezwaar en Beroep en we zorgen er samen voor dat je aanvraag alsnog officieel wordt ingediend.

Vaak wordt gezegd dat je alleen een aanvraag kunt indienen als je een briefadres / postadres hebt. Dit is in strijd met de Participatiewet en in strijd met uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (ons hoogste beroepsorgaan). Een centrumgemeente mag een dakloze persoon zonder inschrijving in de ‘Basisregistratie Personen’ (BRP) dus niet weigeren zijn daklozenuitkering aan te vragen.

De gemeente mag de uitkering ook niet weigeren omdat je geen briefadres hebt. De gemeente mag bij het toekennen van de uitkering wel beslissen dat jij je moet inschrijven op een briefadres / postadres. Dat postadres wordt door de gemeente ter beschikking gesteld. Als jij zelf een officieel geregistreerd postadres hebt is dat ook prima.

ik wil een daklozenuitkering aanvragen

DE AANVRAAGDATUM MOET VASTSTAAN

Het is belangrijk om de aanvraag schriftelijk in te dienen want dan staat de aanvraagdatum vast! Bijstand wordt namelijk standaard verstrekt vanaf de aanvraagdatum. Dus wanneer je pas een uitkering aanvraagt nadat je een briefadres hebt ontvangen loop je vaak geld voor levensonderhoud mis. Er kunnen ook onnodig extra problemen ontstaan wanneer het briefadres onterecht wordt geweigerd. Dan heb je geen briefadres EN geen bijstandsuitkering!

Als de gemeente weigert een aanvraagformulier te verstrekken neem dan contact op met Buro Bezwaar en Beroep. We bespreken dan hoe je de aanvraag het beste alsnog schriftelijk kunt indienen. De gemeente moet dan op je aanvraag beslissen en als de aanvraag wordt afgewezen gaat Buro Bezwaar en Beroep gratis voor je in bezwaar.

de aanvraagdatum

daklozenUITKERING AANVRAGEN als gemeente tegenwerkt

Weigert de gemeente een aanvraagformulier te verstrekken? Neem dan contact op met Buro Bezwaar en Beroep om een aanvraag te maken. De aanvraag kan daarna ondertekend worden ingediend bij de centrumgemeente. Je kunt de brief ook persoonlijk bij de centrumgemeente afgeven. Vraag dan om een ontvangstbewijs want aanvragen raken regelmatig kwijt. 

De brief kan ook aangetekend naar de centrumgemeente worden gestuurd. Bewaar in dat geval de track en trace code. Je hebt dan een verzendbewijs. Loop je tegen problemen aan of ontvang je een afwijzing dan helpt Buro Bezwaar en Beroep je verder. Bel: 085 06 09 058 of mail naar: bbb (at) burobezwaarberoep.nl

vrouw heeft een uitkering nodig en buro bezwaar en beroep helpt 8

ADRESSEN BIJHOUDEN IS BELANGRIJK

De gemeente wil weten op welke adressen of plekken je tijdelijk verblijft en/of slaapt. Zodra de gemeente de aanvraag ontvangt zullen zij om deze adressen vragen. Schrijf deze adressen daarom op en hou er rekening mee dat de gemeente de opgegeven slaapplaatsen zal controleren. Nadat de aanvraag is toegekend wordt meestal niet gevraagd om dagelijks de slaapadressen bij te houden. Je kunt op het onderstaande formulier ook je situatie omschrijven en de slaapplaatsen opgeven bij de toelichting.

daklozenuitkering aanvragen en je adressen bijhouden
Beroep aantekenen bij de rechbank

UITSPRAAK CENTRALE RAAD VAN BEROEP

Geen toekenning bijstand met terugwerkende kracht. Appellante is niet afgehouden tot het doen van een aanvraag. Niet valt in te zien dat het college appellante in het kader van haar bezwaar tegen het besluit … tot ambtshalve wijziging van het (post)adres van appellante in de GBA erop had moeten wijzen dat zij ook zonder geldige adresregistratie bijstand kon aanvragen.

Bron: rechtspraak.nl