dwi amsterdam PROBLEMEN OPLOSSEN

DWI staat voor Dienst Werk en Inkomen. Bij de DWI Amsterdam kun je bijvoorbeeld een bijstandsuitkering aanvragen of bijzondere bijstand aanvragen. Je ontvangt dan bijstand voor de noodzakelijke kosten van bestaan.

Loop je tegen problemen aan? Buro Bezwaar en Beroep zorgt ervoor dat de DWI Amsterdam je geeft waar je recht op hebt. We dienen bezwaar in als je het niet eens bent met een besluit. We stappen naar de rechter als je niet ontvangt waar je recht op hebt. De kosten voor rechtsbijstand worden betaald door de DWI Amsterdam. Op de pagina gewonnen zaken zie je waarmee we mensen onder andere hebben geholpen. Betrokken en vakkundig helpen we mensen die rechtsbijstand nodig hebben, maar ook advocaten schakelen Buro Bezwaar en Beroep in voor advies of het overnemen van bijstandszaken.

De oplossing bespreken
Heb je problemen met de DWI Amsterdam en/of ben je het niet eens met een beslissing van de DWI? Bel dan 085 06 09 058 of mail: bbb (at) burobezwaarberoep.nl. We bespreken dan hoe je probleem kan worden opgelost.

ontvang waar je recht op hebt van DWI Amsterdam
Je hebt recht op bijstand

We staan voor je klaar

 • We staan klaar wanneer je bijstand is teruggevorderd.
 • De DWI Amsterdam je aanvraag (bijzondere) bijstand heeft  afgewezen.
 • Je te weinig bijstand hebt ontvangen.
 • De bijstand niet wordt uitbetaald.
 • Het vakantiegeld onterecht is ingehouden.
 • De DWI Amsterdam je aanvraag buiten behandeling heeft gesteld.
 • De uitkering is opgeschort / geblokkeerd of stopgezet.
 • De gemeente te laat of niet op je aanvraag beslist.
 • Je uitkering is herzien.
 • De DWI Amsterdam je bijstandsuitkering heeft ingetrokken.
 • Je bijstand moet terugbetalen.
 • Je problemen hebt met je daklozenuitkering.
 • Je het niet eens bent met een andere beslissing van de DWI Amsterdam.

KLOPt WAT DE DWI ZEGT of beslist?

Bij de DWI Amsterdam werken mensen die ook fouten maken. Daardoor worden bijstandsuitkeringen en andere voorzieningen dagelijks onterecht afgewezen. Soms kun je niet eens een aanvraag indienen omdat de DWI mondeling zegt dat je er geen recht op hebt. Dat is echt zonde! Als jij een aanvraag indient omdat je financieel niet uitkomt dan moet het DWI schriftelijk een beslissing nemen. Wil de DWI je aanvraag niet behandelen? Neem dan contact op met Buro Bezwaar en Beroep. We geven dan advies en kunnen ervoor zorgen dat je een beslissing ontvangt.

wat doet de sociale dienst

Gewonnen zaken

uitkering
geblokkeerd

Deze uitkering was zonder gegronde reden geblokkeerd. Er is bezwaar aangetekend tegen het niet uitbetalen van de uitkering en er is tegelijkertijd een voorlopige

bijstand
jongeren – meer geld

Deze jongere ontving rond de € 225,- bijstand per maand terwijl hij zelfstandig op kamers woonde. Normaal gesproken hebben ouders een zorgplicht maar in dit geval

geen bijstandsfraude
samenwonen

De cliënt wordt beschuldigd van samenwoning. De uitkering wordt stopgezet en ingetrokken. Als de zaak wordt verloren, dan zal de cliënt uiteindelijk meer dan €

Geld ontvangen voor te laat beslissing

€ 865,- extra ontvangen van de gemeente omdat ze te laat hebben beslist op het bezwaarschrift. Buro Bezwaar en Beroep stelt de gemeente dan in gebreke!

netto vordering
bruteren

Volgens het college moest meneer 800,- bijstand terugbetalen. Daar bovenop kwam € 800,- aan belastingpremies. Dit wordt bruteren genoemd . . . 

REINTEGRATIE TRAJECT STOPGEZET

De cliënt wordt aangemeld bij een reïntegratiebedrijf en wordt verplicht direct aan de slag te gaan. De cliënt heeft geen vaste verblijfplaats en wil eerst een kamer vinden . . .

BIJZONDERE BIJSTAND INRICHTINGSKOSTEN

Een dakloze cliënt vindt een ongemeubileerde kamer en vraagt bijzondere bijstand aan voor inrichtingskosten. De toegekende bijstand is te laag om de kamer te kunnen . . . 

Aanvullende uitkering bij parttime werk 

Cliënt ontvangt een aanvullende uitkering want zijn inkomsten uit werk zijn nog te laag. De sociale dienst betaald maandelijks te weinig bijstand door het inkomen te schatten. .

De Participatiewet is 1 januari 2015 ingevoerd. Daarvoor was de wet bekend onder de naam ‘Wet werk en bijstand’ (WWB) vanaf 2004 t/m 2014. De Algemene bijstandswet (ABW) was geldig vanaf 1965 t/m 2003. De allerbelangrijkste Participatiewet regels en rechten.

BIJSTAND AANVRAGEN BIJ DWI AMSTERDAM

Hieronder kun je een aanvraag indienen bij de afdeling werk en inkomen van de gemeente Amsterdam voor een bijstandsuitkering, individuele inkomenstoeslag en voor bijzondere bijstand. Neem contact op met Buro Bezwaar en Beroep als je vragen hebt of wanneer de aanvraag door het DWI wordt afgewezen. We helpen je graag om te ontvangen waar je recht op hebt.