BIJSTANDSFRAUDE SAMENWONEN​

BIJSTANDSFRAUDE SAMENWONEN

De cliënt wordt beschuldigd van bijstandsfraude samenwoning en de uitkering wordt stopgezet en ingetrokken. Als de zaak wordt verloren, dan zal de cliënt uiteindelijk meer dan € 20.000,- moeten terugbetalen. Het ingediende bezwaarschrift wordt ongegrond verklaard. Dat gebeurt in de praktijk wel vaker want de gemeente herbeoordeeld haar eigen beslissing.

Buro Bezwaar en Beroep stapt daarom naar de rechter en geeft aan dat het besluit niet op concrete feiten is gebaseerd waaruit bijstandsfraude samenwoning blijkt. Er is geen sprake van financiële verstrengeling, de post wordt op het eigen adres ontvangen, er wordt grotendeels op het eigen adres geslapen en er wordt geen wederzijdse zorg verleend. Het beroep wordt gegrond verklaard en voor de cliënt is een periode van onzekerheid eindelijk voorbij.

uitkering stopgezet

Jouw UITKERING stopgezet wegens bijstandsfraude samenwonen?

Is jouw uitkering onterecht stopgezet/beëindigd? Het is dan belangrijk om de uitkering opnieuw aan te vragen. Er kan dan binnen vier weken een voorschot worden verstrekt. We bespreken wat in jouw situatie de beste oplossing is zodat je zo snel mogelijk weer geld hebt om van te leven. Je kunt hieronder lezen hoeveel tijd de gemeente heeft om op het bezwaarschrift te beslissen.

1 sillouet protesterende tekst let op rood

Wanneer de sociale dienst bijstand herziet of intrekt worden meestal geen bedragen genoemd waardoor het lijkt alsof er financieel niet veel aan de hand is. Schijn bedriegt! Wacht niet totdat je een terugvorderingsbesluit ontvangt waar wel bedragen instaan, maar kom direct in actie! Wanneer je te laat of tegen het verkeerde besluit bezwaar maakt kun je de zaak niet meer winnen. Ook niet als het bijvoorbeeld om een hoge terugvordering van € 20.000,- gaat. Neem tijdig contact op met Buro Bezwaar en Beroep en we bespreken het.