GEWONNEN ZAKEN VAN BURO BEZWAAR EN BEROEP

Buro Bezwaar en Beroep is sinds 2008 gespecialiseerd in het oplossen van problemen met de sociale dienst. Dat helpt enorm om succesvol bezwaar te maken. Daarnaast geven we praktische tips die jou helpen om veel gemaakte fouten te voorkomen. Je weet dan precies wat je moet doen als je bijvoorbeeld bepaalde stukken (nog) niet kunt inleveren. Of misschien heb je een nieuwe partner ontmoet en wil je weten wanneer je volgens de Participatiewet samenwoont. Zo voorkom je dat je onbedoeld fraude pleegt. In dat soort situaties is het fijn dat Buro Bezwaar en Beroep je vaste aanspreekpunt is voor sociale dienst vragen en antwoorden.

Geen bijstandsfraude samenwonen

Hieronder staan gewonnen zaken uit de praktijk van Buro Bezwaar en Beroep. Heb jij ook een probleem met de sociale dienst waarvoor je een oplossing zoekt. Bel: 085 06 09 058 of mail: bbb (at) burobezwaarberoep.nl en we bespreken het.

BLOKKADE OP UITKERING OPGEHEVEN

Deze uitkering was zonder gegronde reden geblokkeerd. Er is bezwaar aangetekend tegen het niet uitbetalen van de uitkering en er is tegelijkertijd een voorlopige

 

HOGERE BIJSTANDSNORM JONGERE

Deze jongere ontving rond de € 225,- bijstand per maand terwijl hij zelfstandig op kamers woonde. Normaal gesproken hebben ouders een zorgplicht maar in dit geval


GEEN 20.000,- EURO TERUGBETALEN

De cliënt wordt beschuldigd van samenwoning. De uitkering wordt stopgezet en ingetrokken. Als de zaak wordt verloren, dan zal de cliënt uiteindelijk meer dan €

 

NIET VAN HET KASTJE NAAR DE MUUR GESTUURD

De cliënt meldt zich voor het aanvragen van een uitkering maar wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Buro Bezwaar en Beroep bespreekt de zaak met een teamleider


BRUTERING TERUGBETAALD AAN CLIENT

Volgens het college moest meneer 800,- bijstand terugbetalen. Daar bovenop kwam € 800,- aan belastingpremies (dit wordt bruteren genoemd). Buro

 

REINTEGRATIE TRAJECT STOPGEZET

De cliënt wordt aangemeld bij een reïntegratiebedrijf en wordt verplicht direct aan de slag te gaan. De cliënt heeft geen vaste verblijfplaats en wil eerst een kamer vinden


BIJZONDERE BIJSTAND INRICHTINGSKOSTEN

Een dakloze cliënt vindt een ongemeubileerde kamer en vraagt bijzondere bijstand aan voor inrichtingskosten. De toegekende bijstand is te laag om de kamer te kunnen


GEMEENTE MAG INKOMEN NIET SCHATTEN

Een cliënt wil graag uit de bijstand maar hij verdient nog niet genoeg. Zijn maandelijks wisselende inkomsten worden door gemeente aangevuld. De gemeente betaald alleen