gEWONNEN ZAAK - Meer BIJSTAND JONGERE

Deze jongere ontving rond de € 225,- bijstand per maand terwijl hij zelfstandig op kamers woonde. Normaal gesproken hebben ouders een zorgplicht maar in dit geval woonden de ouders in het buitenland en waren zij financieel niet draagkrachtig genoeg. De jongere heeft daarom aanvullende bijzondere bijstand aangevraagd voor levensonderhoud. Deze aanvraag werd afgewezen. Buro Bezwaar en Beroep heeft vervolgens succesvol bezwaar aangetekend en de jongere ontving vanaf de aanvraagdatum een bijstandsuitkering volgens de norm van een 21-jarige.

Een tweede bezwaarschrift van dezelfde jongere over een buiten behandeling stelling is ook gegrond verklaard. Deze jongere ontving daarom 1,5 maand extra bijstand en kan eindelijk zijn rekeningen betalen en normaal eten kopen.

meer bijstand jongere

TIP

Bijstandsaanvragen worden regelmatig onterecht afgewezen. Dat kan komen doordat een medewerker van de sociale dienst niet op de hoogte is van de wettelijke mogelijkheden. Soms is de onwettige werkwijze van hoger hand opgelegd en moeten de medewerkers het gewoon uitvoeren. Bel Buro Bezwaar en Beroep als je wilt weten of je aanvraag terecht is afgewezen zodat we je kunnen helpen om te ontvangen waar je recht op hebt.