Bijzondere bijstand hogere inrichtingskosten - toegekend!

Een dakloze cliënt vindt eindelijk een ongemeubileerde kamer en vraagt bijzondere bijstand aan voor inrichtingskosten. De toegekende bijstand is te laag om zijn kamer te kunnen inrichten. Een vriend stuurt hem door naar Buro Bezwaar en Beroep voor rechtshulp. De cliënt heeft lang gezworven en is zijn huis en al zijn spullen jaren geleden kwijtgeraakt. Nu wil hij graag zijn leven opnieuw opbouwen maar met de ontvangen bijzondere bijstand kan hij niet alle spullen kopen die nodig zijn om te koken, slapen en leven.

Buro Bezwaar en Beroep tekent bezwaar aan. De cliënt wil liever niet mee naar de hoorzitting en dat is in deze zaak geen enkel probleem. Buro Bezwaar en Beroep gaat naar de hoorzitting en wijst de gemeente op haar eigen beleid waarin staat dat recht bestaat op een vergoeding voor volledige kamerinrichting. Er zijn geen omstandigheden aanwezig die een lager bedrag rechtvaardigen. Voor bepaalde spullen is ook ten onrechte uitgegaan van tweedehands spullen terwijl van cliënt niet kan worden verwacht dat hij een tweedehands matras en beddengoed koopt.

Bijzondere bijstand hogere inrichtingskosten
De daklozenuitkering aanvragen

HOGERE inrichtingskosten

Het bezwaarschrift wordt gegrond verklaard en de cliënt krijgt voldoende bijstand toegekend om alle noodzakelijke spullen te kopen. Als jouw aanvraag bijzondere bijstand is afgewezen neem dan contact op met Buro Bezwaar en Beroep. We zoeken dan uit wat de mogelijkheden zijn zodat je ontvangt waar je recht op hebt.

Als een verhuizing volgens de wet niet noodzakelijk is ontvang je normaal gesproken geen bijzondere bijstand inrichtingskosten. Volgens de Participatiewet moet je dan zelf de inrichtingskosten betalen. Inrichtingskosten zijn wel noodzakelijk als je bijvoorbeeld dakloos bent en jij je nieuwe kamer of huis moet inrichten. Het kan ook zijn dat je door ruzie met je ex partner al je spullen bent kwijtgeraakt. Ook dat is een bijzondere omstandigheid waardoor je recht kan hebben op bijzondere bijstand inrichtingskosten. 

Bijzondere bijstand aanvragen voor wasmachine

Bijzondere bijstand AANVRAGEN BIJ DE SOCIALE DIENST

Je belt met de gemeente om te weten of je recht hebt op bijzondere bijstand of een andere voorziening. De medewerker zegt overtuigend dat je hierop geen recht hebt en je denkt nu dat de aanvraag is afgewezen. Later blijkt dat je er wel recht op had maar nu is het te laat.

Hoe kun je dit voorkomen?
Medewerkers van de gemeente maken regelmatig fouten en in bepaalde gevallen overtreden gemeenten structureel de wet. Een aanvraag kan alleen worden afgewezen als je schriftelijk een aanvraag indient. De gemeente is verplicht om je een aanvraag te laten indienen en is ook verplicht om op die aanvraag te beslissen.

Dien dus altijd een schriftelijk aanvraag in als je denkt dat je recht hebt op bijzondere bijstand. Als de gemeente geen aanvraagformulier wil verstrekken vraag het formulier dan per mail of schriftelijk aan. Als de gemeente dan nog steeds niet meewerkt neem dan contact op met Buro Bezwaar en Beroep. We helpen graag met een passende oplossing.

Wanneer de gemeente telefonisch zegt dat je geen recht hebt op bijzondere bijstand dan is dit dus geen officiële afwijzing. Je hebt namelijk geen schriftelijke aanvraag ingediend.

TIP

NOODZAKELIJKE KOSTEN

Bijzondere bijstand kan dus worden toegekend voor kosten die noodzakelijk zijn. Wanneer voor de kosten een andere regeling bestaat dan wordt dat een ‘voorliggende voorziening’ genoemd. Een voorliggende voorziening is bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet. Je moet voor de vergoeding dan contact opnemen met je zorgverzekeraar.

Sommige gemeente vergoeden ook kosten die ze eigenlijk niet hoeven te vergoeden. Rechters noemen dit ‘buitenwettelijk begunstigend beleid’. Het recht op de vergoeding staat dan niet in de Participatiewet, maar het staat wel in het gemeentebeleid. De rechter beoordeelt dan of de gemeente haar eigen beleid juist heeft toegepast.