ontvang inkomenstoeslag sociale dienst
rechtsbijstand ontvangen als de overheid een verkeerd besluit neemt
Buro Bezwaar en Beroep - succesvol bezwaar aantekenen
rechtsbijstand ontvangen als de overheid een verkeerde beslissing neemt
12 jaar sociale dienst specialist Buro Bezwaar en Beroep
Hoogte bijstandsuitkering 2021

Hoogte bijstandsuitkering 2021

De juiste hoogte bijstandsuitkering 2021 staat in het onderstaande overzicht. Dit zijn de bedragen vanaf 1 juli 2021 t/m 31 december 2021. Wanneer je te weinig bijstand ontvangt helpt Buro Bezwaar en Beroep je verder.

Bekijk hier de hoogte bijstandsuitkering 2022.
Bekijk hier de hoogte bijstandsuitkering 2020.

Hoogte bijstandsnorm vanaf 21 t/m AOW leeftijd

Netto bijstandsnorm 2021 voor bijstandsgerechtigde
Netto bijstandsnorm 2021 voor bijstandsgerechtigde vanaf 1 januari 2021 t/m 30 juni 2021:
Gehuwden/samenwonenden 
Bijstandsnorm per maand€ 1.463,95
Vakantiegeld€ 77,05
Totaal hoogte bijstandsuitkering vanaf juli 2021€ 1.541,00
  
Alleenstaanden en alleenstaande ouders 
Bijstandsnorm per maand€ 1.024,76
Vakantiegeld€ 53,94
Totaal hoogte bijstandsuitkering vanaf juli 2021€ 1.078,70
Bron: bijstandsnorm vanaf 21 t/m AOW leeftijd 2021

Hoogte BIJSTAND IN EEN INRICHTING

Hoogte bijstand in een inrichting
Netto bijstandsnorm 2021 voor bijstandsgerechtigde die in een inrichting verblijven:​
Gehuwden/samenwonenden 
Bijstandsnorm per maand€ 504,70
Vakantiegeld€ 26,56
Totaal hoogte bijstandsuitkering vanaf juli 2021€ 531,26
Alleenstaanden en alleenstaande ouders 
Bijstandsnorm per maand€ 324,47
Vakantiegeld€ 17,08
Totaal hoogte bijstandsuitkering vanaf juli 2021€ 341,55
Bron: hoogte bijstand in een inrichting 2021  

KOSTENDELERSNORM​

Minder bijstand omdat je kosten kunt delen

Wanneer je samenwoont met één of meer meerderjarige personen waarmee kosten kunnen worden gedeeld dan wordt de kostendelersnorm toegepast. Je ontvangt dan minder bijstand. De volgende medebewoners tellen niet mee voor de kostendelersnorm:

  • Personen jonger dan tot 21 jaar.
  • De persoon met wie u een gezamenlijke huishouding voert.
  • Huurders met een huurcontract die een commerciële huurprijs betalen (met uitzondering van bloed- en aanverwanten in de 1e en 2e graad).
  • Personen die onderwijs volgen en aanspraak kunnen maken op studiefinanciering op grond van de WSF 2000.
  • Studenten die een opleiding volgen die recht geeft op studiefinanciering of een tegemoetkoming studiekosten.
  • Studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen (BBL-studenten).
Huis-houd-enNetto per maand vanaf juli 20215% vakantie-toeslag pmTotaal bijstand
2 pers.€ 731,98€ 38,53€ 770,50
3 pers€ 634,38€ 33,39€ 667,77
4 pers€ 585,58€ 30,82€ 616,40
5 pers€ 556,30€ 29,28€ 585,58
6 pers€ 536,78€ 28,25€ 565,03

 

Uitspraak Centrale Raad van Beroep

Wanneer je een kamer huurt bij een eerstegraads of tweedegraads familielid wordt de kostendelersnorm wel toegepast. Het maakt in dat geval niet uit of je een commerciële huurprijs betaald. Dit is ook door de Centrale Raad van Beroep bevestigd (bron: rechtspraak.nl)

DATUM Uitbetaling bijstand - PER STAD

Hoeveel eigen vermogen is toegestaan bij een bijstandsuitkering?

Voordat je in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering wordt gekeken naar je eigen vermogen. Een alleenstaande mag in 2021 maximaal € 6.295,- eigen vermogen hebben om nog in aanmerking te komen voor een uitkering op grond van de Participatiewet. Voor een samenwonende, gehuwde of alleenstaande ouder is dat € 12.590,-. Eigen vermogen is bijvoorbeeld geld, een erfenis, een auto die meer waard is dan €  3500,- of sieraden en andere waardevolle bezittingen.
 
Gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders€ 12.590,-
Alleenstaanden€ 6.295,-
Hoeveel eigen vermogen is toegestaan bij een bijstandsuitkering de sociale dienst

Hoeveel bedraagt de maximale overwaarde van je koophuis?

Hoeveel bedraagt de maximale overwaarde van je koophuis

Met een bijstandsuitkering en een eigen huis ontvang je een extra vrijstelling tot en met € 53.100,-. Dus als de overwaarde van je koophuis maximaal € 53.100,- bedraagt dan heb je nog steeds recht op bijstand. De overwaarde van je huis is de huidige waarde van je huis min de nog niet afgeloste hypotheek.

Tips uitkeringspecificatie sociale dienst

Zodra je te weinig bijstand ontvangt is het belangrijk om binnen zes weken in bezwaar te gaan. Als de bezwaartermijn van zes weken is verstreken wordt het bezwaarschrift namelijk niet inhoudelijk behandeld (formeel: niet ontvankelijk verklaard). Dus wanneer je een toekenningsbrief ontvangt met een verkeerde hoogte van je bijstandsuitkering ga dan samen met Buro Bezwaar en Beroep op tijd in bezwaar. We helpen je graag en onze vaste cliënten ontvangen daardoor jaarlijks meer geld.​