ontvang inkomenstoeslag sociale dienst
rechtsbijstand ontvangen als de overheid een verkeerd besluit neemt
Buro Bezwaar en Beroep - succesvol bezwaar aantekenen
rechtsbijstand ontvangen als de overheid een verkeerde beslissing neemt
12 jaar sociale dienst specialist Buro Bezwaar en Beroep

Hoogte bijstandsuitkering 2022 (1 juli t/m 31 december)

Hier vind je de actuele hoogte bijstandsuitkering 2022. Ook wordt per maand 5% vakantiegeld gereserveerd. Dit zijn de bedragen vanaf 1 juli 2022 t/m 31 december 2022. Wanneer je te weinig bijstand ontvangt helpt Buro Bezwaar en Beroep je verder.

Bekijk hier de hoogte bijstandsuitkering 2023.
Bekijk hier de hoogte bijstandsuitkering 2021.

NR. Hoogte bijstandsuitkering 2022
Hoogte bijstandsuitkering vanaf 21 tm AOW leeftijd

Alleenstaande en alleenstaande ouder

Netto bijstandsuitkering per maand1.046,73
Vakantiegeld per maand 55,09
Totaal hoogte bijstandsuitkering 2022

1.101,82

 

Gehuwden en samenwonenden

Netto bijstandsuitkering per maand 1.495,33
Vakantiegeld per maand78,70
Totaal hoogte bijstandsuitkering 20221.574,03

 

Bekijk hoeveel vakantiegeld je per jaar ontvang: hoogte vakantiegeld bijstand per jaar
Bron: Participatiewet artikel 21

Hoogte bijstandsuitkering jongeren zonder kinderen

Alleenstaande 18, 19 en 20 jaar:

Netto bijstandsuitkering per maand€ 258,42
Vakantiegeld per maand€ 13,60
Totaal hoogte bijstandsuitkering 2022 alleenstaande€ 272,02

Gehuwden van 18 ,19 of 20 jaar:

Netto bijstandsuitkering per maand€ 516,84
Vakantiegeld per maand€ 27,20
Totaal hoogte bijstandsuitkering 2022 gehuwden€ 544,04

Gehuwd met een echtgenoot die 21 jaar of ouder is.

Netto bijstandsuitkering per maand€ 1.006,09
Vakantiegeld per maand€ 52,95
Totaal hoogte bijstandsuitkering 2022 gehuwden met echtgenoot die 21 jaar of ouder is€ 1.059,04


Bron: Participatiewet artikel 20, eerste lid

Hoogte bijstandsuitkering jongeren met kinderen

Alleenstaande ouder 18, 19 en 20 jaar:

Netto bijstandsuitkering per maand€ 258,42
Vakantiegeld per maand€ 13,60
Totaal hoogte bijstandsuitkering 2022 alleenstaande jongeren ouder€ 272,02

 

Gehuwden van 18 ,19 of 20 jaar:

Netto bijstandsuitkering per maand€ 815,91
Vakantiegeld per maand€ 42,94
Totaal hoogte bijstandsuitkering 2022 gehuwden jongeren met kinderen€ 858,85

 

Gehuwd met een echtgenoot die 21 jaar of ouder is.

Netto bijstandsuitkering per maand€ 1.305,16
Vakantiegeld per maand€ 68,69
Totaal hoogte bijstandsuitkering 2022 gehuwd met echtgenoot die 21 jaar of ouder is€ 1.373,85

Bron: Participatiewet artikel 20, tweede lid 

Hoogte bijstandsuitkering in een inrichting

Alleenstaanden en alleenstaande ouders

Netto bijstandsuitkering per maand331,45
Vakantiegeld per maand17,44
Totaal hoogte bijstandsuitkering 2022348,89

Gehuwden/samenwonenden

Netto bijstandsuitkering per maand515,56
Vakantiegeld per maand 27,13
Totaal hoogte bijstandsuitkering 2022

542,69

 

Bekijk hoeveel vakantiegeld je per jaar ontvang: hoogte vakantiegeld bijstand per jaar
Bron: Participatiewet artikel 23

kostendelersnorm
Huis-houdenNetto per maand5% vakantie-toeslag
Totaal bijstand
2 pers.747,6639,36787,02
3 pers.647,9334,10682,03
4 pers.598,1331,48629,61
5 pers.568,2229,91598,13
6 pers.548,1328,91577,04


Bekijk hoeveel vakantiegeld je per jaar ontvang: hoogte vakantiegeld bijstand per jaar
Bron: Participatiewet artikel 22a

Minder bijstand omdat je kosten kunt delen

Wanneer je samenwoont met één of meer meerderjarige personen waarmee kosten kunnen worden gedeeld dan wordt de kostendelersnorm toegepast. Je ontvangt dan minder bijstand. De volgende medebewoners tellen niet mee voor de kostendelersnorm:

  • Personen jonger dan tot 21 jaar.
  • De persoon met wie u een gezamenlijke huishouding voert.
  • Huurders met een huurcontract die een commerciële huurprijs betalen (met uitzondering van bloed- en aanverwanten in de 1e en 2e graad).
  • Personen die onderwijs volgen en aanspraak kunnen maken op studiefinanciering op grond van de WSF 2000.
  • Studenten die een opleiding volgen die recht geeft op studiefinanciering of een tegemoetkoming studiekosten.
  • Studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen (BBL-studenten).

Uitspraak Centrale Raad van Beroep: Wanneer je een kamer huurt bij een eerstegraads of tweedegraads familielid wordt de kostendelersnorm wel toegepast. Het maakt in dat geval niet uit of je een commerciële huurprijs betaald. Dit is ook door de Centrale Raad van Beroep bevestigd (bron: rechtspraak.nl)

Eigen vermogen bijstand

Bijstand en eigen huis HOEVEEL OVERWAARDE IS TOEGESTAAN

Voordat je in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering wordt gekeken naar je eigen vermogen. Een alleenstaande mag in 2022 maximaal € 6.505,- eigen vermogen hebben om nog in aanmerking te komen voor een uitkering op grond van de Participatiewet.

Voor een samenwonende, gehuwde of alleenstaande ouder is dat € 13.010,-. Eigen vermogen is bijvoorbeeld geld, een erfenis, een auto die meer waard is dan € 3500,- of sieraden en andere waardevolle bezittingen.

Met een bijstandsuitkering en een eigen huis ontvang je een extra vrijstelling tot en met € 54.900,-. Dus als de overwaarde van je koophuis maximaal € 54.900,- bedraagt dan heb je nog steeds recht op bijstand. De overwaarde van je huis is de huidige waarde van je huis min de nog niet afgeloste hypotheek.

Bron rijksoverheid.nl

Tip-uitkeringspecificatie-sociale-dienst

Heb je te weinig bijstand ontvangen. Ga op tijd / binnen zes weken in bezwaar zodat de gemeente de fout moet herstellen. Buro Bezwaar en Beroep tekent bezwaar aan als je het niet eens bent met een besluit.