Hoogte bijstandsnorm 2020
netto bijstandsuitkering 2020 gestort
bijstandsnorm 2020 - op mijn bankrekening ontvangen
Hoeveel eigen vermogen is toegstaan
bijstandsnorm bij verblijf in een inrichting

HOOGTE IOAW UITKERING 2021 + IOAZ UITKERING

Hieronder de bedragen vanaf 1 juli 2021.  De uitkeringsbedragen van de IOAW uitkering en de IOAZ uitkering zijn gelijk.  Wanneer je te weinig uitkering ontvangt helpt Buro Bezwaar en Beroep je verder. Klik hier voor de bedragen in 2020.

hoogte ioaw uitkering 2021 vanaf 01-01-2021

HOOGTE IOAW UITKERING 2021 + IOAZ

Bruto uitkeringsbedragen vanaf 1 juli 2021 t/m 31 december 2021:

 
Gehuwden/samenwonenden  
Uitkeringsbedrag per maand € 1.570,00
Vakantiegeld € 125,60
Totaal hoogte IOAW uitkering 2021 en IOAZ uitkering
€ 1.695,60
   
Alleenstaanden en alleenstaande ouders zonder meerderjarige medebewoners  
Uitkeringsbedrag per maand € 1.239,02
Vakantiegeld € 99,12
Totaal hoogte IOAW uitkering 2021 en IOAZ uitkering € 1.338,14
 
Alleenstaanden en alleenstaande ouders met een of meer meerderjarige medebewoners  
Uitkeringsbedrag per maand € 785,00
Vakantiegeld € 62,80
Totaal hoogte IOAW uitkering 2021 en IOAZ uitkering € 847,80

KOSTENDELERSNORM

kostendelersnorm Participatiewet IOAW en IOAZ
Kostendelersnorm in de praktijk
 
De kostendelersnorm geldt ook voor de IOAW en de IOAZ uitkering. Wanneer je samenwoont met één of meer meerderjarige personen waarmee kosten kunnen worden gedeeld dan wordt de kostendelersnorm toegepast. Het maakt niet uit hoeveel kostendelers er zijn. Alle uitkeringsgerechtigden ontvangen 50% van het minimumloon (zie het bovenstaande overzicht).
 

EIGEN VERMOGEN

Hoeveel eigen vermogen is toegstaan
Hoeveel spaargeld / eigen vermogen is toegestaan
 
Bij de IOAW uitkering wordt geen rekening gehouden met het eigen vermogen. Bij de IOAZ uitkering wordt wel rekening gehouden met het eigen vermogen. Van het vermogen dat iemand meer heeft dan € 138.381,- wordt jaarlijks drie procent verrekend met de uitkering. Daarnaast is je pensioenvoorziening bedrijfspensioen vrijgesteld tot een bedrag van: € 134.003,-.

TE WEINIG uitkering ONTVANGEN

netto bijstandsuitkering 2020 gestort

Wat kun je doen wanneer je te weinig uitkering ontvangt:

 Zodra je te weinig IOAW of IOAZ uitkering ontvangt is het belangrijk om binnen zes weken in bezwaar te gaan. Als de bezwaartermijn van zes weken is verstreken wordt het bezwaarschrift namelijk niet inhoudelijk behandeld (formeel: niet ontvankelijk verklaard). Dus wanneer je een toekenningsbrief ontvangt met een verkeerde hoogte van je uitkering ga dan samen met Buro Bezwaar en Beroep tijdig in bezwaar. Wanneer de hoogte van je uitkering in de toekenningsbrief klopt maar je op je bankrekening een lager bedrag ontvangt neem dan contact met ons op voor een oplossing.