HOOGTE IOAW UITKERING 2022 + IOAZ UITKERING

De juiste hoogte van de IOAW uitkering 2022 + IOAZ uitkering staan in het onderstaande overzicht. Dit zijn de bedragen vanaf 1 juli 2022 t/m 31 december 2022. Wanneer je te weinig bijstand ontvangt helpt Buro Bezwaar en Beroep je verder. Bekijk hier de hoogte bijstandsuitkering 2021.

hoogte ioaw uitkering 2022 + ioaz uitkering

Bruto uitkeringsbedragen vanaf 1 juli 2022 t/m 31 december 2022:

Bruto uitkeringsbedragen vanaf januari 2022 - juni 2022
HOOGTE IOAW UITKERING 2022 + IOAZ UITKERING
  
Gehuwden/samenwonenden 
Totaal hoogte IOAW uitkering 2022 en IOAZ uitkering1734,16
  
Alleenstaanden en alleenstaande ouders zonder meerderjarige medebewoners 
Totaal hoogte IOAW uitkering 2022 en IOAZ uitkering1365,65
 
Alleenstaanden en alleenstaande ouders met een of meer meerderjarige medebewoners 
Totaal hoogte IOAW uitkering 2022 en IOAZ uitkering867,08 

KOSTENDELERSNORM​

Minder bijstand omdat je kosten kunt delen

De kostendelersnorm geldt ook voor de IOAW en de IOAZ uitkering. Wanneer je samenwoont met één of meer meerderjarige personen waarmee kosten kunnen worden gedeeld dan wordt de kostendelersnorm toegepast. Het maakt niet uit hoeveel kostendelers er zijn. Alle uitkeringsgerechtigden ontvangen 50% van het minimumloon.

minder bijstand omdat je kosten kunt delen - IOAW en IOAZ uitkering

Hoeveel eigen vermogen is toegestaan bij een bijstandsuitkering?

Bij de IOAW uitkering wordt geen rekening gehouden met het eigen vermogen. Bij de IOAZ uitkering wordt wel rekening gehouden met het eigen vermogen. Van het vermogen dat iemand meer heeft dan € 142.920,- wordt jaarlijks drie procent verrekend met de uitkering.

Mensen die een IOAZuitkering ontvangen en een pensioentekort hebben, mogen tot maximaal € 135.718, voor aanvullende pensioenvoorzieningen bezitten zonder dat dit met hun uitkering wordt verrekend.

Bron rijksoverheid.nl

Hoeveel eigen vermogen is toegestaan bij een bijstandsuitkering de sociale dienst
Tips uitkeringspecificatie sociale dienst

IOAW, IOAZ en vrijwilligerswerk

Doe je vrijwilligerswerk en ontvang je een IOAW-uitkering of een IOAZ-uitkering? Dan mag je in 2022 een vergoeding ontvangen van maximaal € 180 per maand en € 1.800 per jaar. Deze inkomsten worden niet in mindering gebracht op de uitkering. Verrekend de gemeente de inkomsten toch of ontvang je ten onrechte te weinig bijstand neem dan contact op met Buro Bezwaar en Beroep.

DATUM Uitbetaling bijstand - PER STAD

In bezwaar als je te weinig bijstand ontvangt​

Zodra je te weinig IOAW of IOAZ uitkering ontvangt kan binnen maximaal zes weken bezwaar worden aangetekend. Als de bezwaartermijn is verstreken mag het bezwaarschrift niet inhoudelijk worden behandeld. Ga dus tijdig in bezwaar met Buro Bezwaar en Beroep als de gemeente een onrechtmatig besluit neemt.

In bezwaar als je te weinig bijstand ontvangt