Netto vordering bruteren - teveel uitkering teruggevorderd

NETTO VORDERING BRUTEREN - BRUTERING VERLAAGD!​​​

In deze zaak moest cliënt € 800,- onterecht ontvangen bijstand terugbetalen. Volgens de sociale dienst kwam daar bovenop € 800,- aan belastingpremies. In totaal moest cliënt dus € 1.600,- terugbetalen. Dit wordt bruteren genoemd. De brutering was extreem hoog! Buro Bezwaar en Beroep heeft direct de hoogte van de brutering herberekend. Voor het bruteren van een netto vordering bestaan namelijk zogenaamde rekenregels. Wij kwamen uit op een aanzienlijk lager bedrag, maar het bezwaarschrift tegen de hoge brutering werd door de sociale dienst ongegrond verklaard. De cliënt was dus in het ongelijk gesteld. Maar . . .

IN HOGER BEROEP ALSNOG GEWONNEN​​

Buro Bezwaar en Beroep ging namens cliënt in beroep en de rechter was het eens met de sociale dienst. Nu kon alleen nog hoger beroep worden aangetekend. Tijdens de hoger beroep procedure verteld Buro Bezwaar en Beroep de sociale dienst dat een accountant wordt ingeschakeld om de brutering opnieuw te berekenen. Wanneer de sociale dienst de zaak verliest moet de dienst ook de kosten voor de accountant betalen.

De sociale dienst besluit dat het beter is als de eigen afdeling de brutering opnieuw berekend. Nu blijkt: de sociale dienst had inderdaad een fout gemaakt bij het bruteren van de netto vordering. Cliënt heeft de zaak in hoger beroep dus alsnog gewonnen! De cliënt is trouwens nooit mee geweest naar de zitting. Hij heeft Buro Bezwaar en Beroep het besluit gegeven en wij hebben bezwaar en beroep aangetekend. Cliënt hoefde ook geen rekeningen uit eigen zak te betalen. De cliënt had er zelf geen omkijken naar. Nadat de zaak was gewonnen is cliënt gebeld met de positieve uitslag.

1 sillouet protesterende tekst let op rood

De sociale dienst mag een vordering alleen buteren als jij je inlichtingenplicht niet op tijd bent nagekomen. Stel je ontvangt onverwachts met terugwerkende kracht geld terwijl je in die periode ook een bijstandsuitkering hebt ontvangen. Als je direct de inkomsten doorgeeft mag de netto vordering niet worden gebruteerd. 

Heb je ook  een vordering en wil je weten of Buro Bezwaar en Beroep je kan bijstaan?