netto vordering bruteren - brutering verlaagd!​

In deze zaak moest cliënt € 800,- onterecht ontvangen bijstand terugbetalen. Volgens de sociale dienst kwam daar bovenop € 800,- aan belastingpremies. In totaal moest cliënt dus € 1.600,- terugbetalen. Dit wordt bruteren genoemd. De brutering was extreem hoog! Buro Bezwaar en Beroep heeft direct de hoogte van de brutering herberekend. Voor het bruteren van een netto vordering bestaan namelijk zogenaamde rekenregels. Wij kwamen uit op een aanzienlijk lager bedrag, maar het bezwaarschrift tegen de hoge brutering werd door de sociale dienst ongegrond verklaard. De cliënt was dus in het ongelijk gesteld.

Buro Bezwaar en Beroep ging namens cliënt in beroep en de rechter was het eens met de sociale dienst. Nu kon alleen nog hoger beroep worden aangetekend. Tijdens de hoger beroep procedure verteld Buro Bezwaar en Beroep de sociale dienst dat een accountant wordt ingeschakeld om de brutering opnieuw te berekenen. Wanneer de sociale dienst de zaak verliest moet de dienst ook de kosten voor de accountant betalen.

De sociale dienst besluit dat het beter is als de eigen afdeling de brutering opnieuw berekend. Nu blijkt: de sociale dienst had inderdaad een fout gemaakt bij het bruteren van de netto vordering. Cliënt heeft de zaak in hoger beroep dus alsnog gewonnen! De cliënt is trouwens nooit mee geweest naar de zitting. Hij heeft Buro Bezwaar en Beroep het besluit gegeven en wij hebben bezwaar en beroep aangetekend. Cliënt hoefde ook geen rekeningen uit eigen zak te betalen. De cliënt had er zelf geen omkijken naar. Nadat de zaak was gewonnen is cliënt gebeld met de positieve uitslag.

Netto vordering bruteren - teveel uitkering teruggevorderd
in de knoop door terugvordering sociale dienst

FINANCIEEL IN DE KNOOP​

De sociale dienst verteld ook hoeveel je maandelijks moet aflossen op je schuld. Aflossingsbedragen berekenen sociale diensten vaak verkeerd. Je moet dan teveel aflossen en komt financieel in de knoop. Buro Bezwaar en Beroep kan dit probleem oplossen als je tijdig contact opneemt. Dus als je een besluit ontvangt waarin staat dat je maandelijks moet aflossen neem dan binnen zes weken contact met ons op. Tot nu toe zijn voor alle cliënten van Buro Bezwaar en Beroep de aflossingsbedragen verlaagd of op nul gezet.