RE-INTEGRATIETRAJECT STOPGEZET MET BEZWAARSCHRIFT​​​

RE-INTEGRATIETRAJECT STOPGEZET MET BEZWAARSCHRIFT​​​

De cliënt dient bij de sociale dienst een bijstandsaanvraag in en de cliënt wordt aangemeld bij een re-integratietraject. De werkzaamheden bestaan uit 5 dagen per week schoffelen en hij moet direct aan de slag. De cliënt heeft geen vaste verblijfplaats en wil eerst een kamer vinden om meer orde in het eigen hoofd en leven te krijgen. Buro Bezwaar en Beroep tekent bezwaar aan en verzoekt om een beoordeling van een keuringsarts. Deze bevestigt dat het te vroeg is om direct aan de slag te gaan. Het bezwaarschrift wordt gegrond verklaard en de cliënt krijgt de tijd om eerst een aantal problemen op te lossen.

1 sillouet protesterende tekst let op rood

Een klantmanager is geen arts en als jij zegt dat je een medische beperking hebt, dan mag de klantmanager niet bepalen dat er GEEN medische beperking is! Vraag de sociale dienst om een beoordeling van een arts als de klantmanager geen rekening wil houden met je medische beperking. De sociale dienst mag wel bepalen welk re-integratietraject het meest geschikt is om (uiteindelijk) betaald werk te vinden. Voorwaarde is wel dat het traject aansluit op jouw persoonlijke situatie. Dus een re-integratietraject is zeker niet op jouw afgestemd wanneer een verzekeringsarts beslist dat je het werk niet kunt doen wegens medische beperkingen. Wil je weten of Buro Bezwaar en Beroep je kan bijstaan?

Klantmanager is geen arts

Jouw traject in de praktijk​

Volgens vaste rechtspraak (uitspraak van 26 april 2011, ECLI:NL:CRVB:2011:BQ3331) is het niet aan de betrokkene, maar aan het bijstandverlenend orgaan om te bepalen welke re-integratievoorziening voor de betrokkene is aangewezen om het uiteindelijk beoogde doel, arbeidsinschakeling, te bereiken. Wel is vereist dat het bijstandverlenend orgaan maatwerk levert en de voorziening het resultaat is van een zorgvuldige, op de persoon toegesneden afweging. Het bijstandverlenend orgaan dient voorts aan de betrokkene kenbaar te maken waaruit de voorziening concreet bestaat, waarom deze voorziening, gelet op de feiten en omstandigheden in het individuele geval, is aangewezen en welk tijdpad wordt gevolgd.

Bron: uitspraak rechter + artikel 58 participatiewet