Direct naar:

Wat doet sociale dienst Almere?

De sociale dienst Almere beslist op aanvragen voor een bijstandsuitkering, bijzondere bijstand of bijvoorbeeld voor de kos­ten van een bewindvoerder. Dat zijn aanvragen op grond van de Participatiewet en daaronder valt ook een IOAW en  IOAZ uitkering. Lees op deze pagina over de aanvraag valkuilen, hoe je de aanvraag indient, wat je kunt doen als je geen beslissing ontvangt en hoe je in bezwaar gaat als de aanvraag wordt afgewezen.

WAT-DOET DE SOCIALE DIENST ALMERE
3 SOCIALE DIENST ALMERE VALKUILEN VOORKOMEN BIJ JE AANVRAAG

3 sociale dienst Almere valkuilen!

nummer 1 BLAUWJe dient de aanvraag mondeling in en de sociale dienst Almere wijst je aanvraag telefonisch af. Een aanvraag kan niet mondeling worden ingediend en kan niet mondeling worden afgewezen. Dus zeggen dat je een aanvraag wil indienen is geen aanvraag. Een bijstandsaanvraag of andere voorziening moet (digitaal) schriftelijk worden ingediend.
nummer 2Je ontvangt een hersteltermijn en je levert de stukken niet op tijd op waardoor je aanvraag buiten behandeling wordt gesteld. Als je meer tijd nodig hebt voor het opsturen van stukken vraag dan schriftelijk om uitstel VOORDAT de inlevertermijn is verstreken. Gaat het toch fout? Stuur de beslissing dan naar ons op en we kijken of de gemeente een juridische fout heeft gemaakt.
nummer 3Je levert geen bewijsstukken in van bankrekeningen die je niet gebruikt omdat er geen geld op de rekening staat. De gemeente wil kunnen controleren dat er geen geld op staat en als je geen recht meer hebt op een hersteltermijn kan je uitkering buiten behandeling worden gesteld. Je krijgt dan dus geen uitkering vanaf de aanvraag datum en moet dan opnieuw een aanvraag indienen.

Gemeente Almere beslist niet op tijd?

Beslist de gemeente Almere niet op tijd op je aanvraag? Je hebt de beslissing echt nodig en wil niet langer stil afwachten? Buro Bezwaar en Beroep komt direct in actie en de gemeente moet meestal een boete betalen als het besluit niet binnen drie weken in je brievenbus ligt! Vul je contact gegevens in en Buro Bezwaar en Beroep neemt snel contact met je op. Zo kun je officieel dwang uitoefenen. 

Je besluit ontvangen 1.0
hoe-kun-je bijstand aanvragen in Almere

Hoe kun je bijstand aanvragen in Almere

De bijstandsuitkering wordt aangevraagd via werk.nl. Dat is een website van het UWV waar je ook moet worden ingeschreven als werkzoekende. Het UWV stuurt de aanvraag door naar de sociale dienst Almere. Als je dak- of thuisloos bent moet je de uitkering rechtstreeks aanvragen bij een centrumgemeente (artikel 40 van de Participatiewet). De sociale dienst Almere controleert of alle gegevens compleet zijn, nodigt je uit voor een gesprek en neemt een beslissing op je aanvraag.

Hieronder kun je een aanvraag indienen bij de sociale dienst Almere voor een bijstandsuitkering, individuele inkomenstoeslag en voor bijzondere bijstand. Neem contact op met Buro Bezwaar en Beroep als je aanvraag wordt afgewezen of wanneer je geen beslissing ontvangt. We helpen je dan om te ontvangen waar je recht op hebt.

Hoe kun je bezwaar maken?

Ben je het niet eens met een besluit van de sociale dienst Almere? Buro Bezwaar en Beroep maakt bezwaar tegen onterechte besluiten van de sociale dienst Almere, zodat jij ontvangt waar je recht op hebt! Op de pagina gewonnen zaken zie je waarmee we mensen onder andere hebben geholpen.

Je kunt rechtstreeks bij ons terecht. Zonder Juridisch loket, direct naar de specialist. De kosten voor rechtsbijstand worden betaald door de sociale dienst Almere. Bel: 085 06 09 058 of mail: bbb (at) burobezwaarberoep.nl en we bespreken de mogelijkheden.

Hoe kun je bezwaar maken 1

Veel voorkomende problemen

vrouw blij met buro bezwaar en beroep rechtsbijstand
  • Je bijzondere bijstand aanvraag is afgewezen door de sociale dienst Almere of je hebt geen beslissing ontvangen op je aanvraag.
  • Je hebt een herziening bijstand ontvangen plus een terugvordering en je moet nu de bijstand terugbetalen aan de sociale dienst Almere.
  • Je PW uitkering is door de gemeente Almere fout uitbetaald of je hebt helemaal geen bijstandsuitkering ontvangen.
  • Jouw sociale dienst uitkering is geblokkeerd, buiten behandeling gesteld of, opgeschort en je bent het er niet mee eens.
  • Je aanvraag daklozenuitkering komt maar niet van de grond en/of je ontvangt geen aanvraagformulier.
  • Je bent het niet eens met een andere beslissing van sociale dienst Almere.

Gewonnen zaken

uitkering
geblokkeerd

Deze uitkering was zonder gegronde reden geblokkeerd. Er is bezwaar aangetekend tegen het niet uitbetalen van de uitkering en er is tegelijkertijd een voorlopige

bijstand
jongeren – meer geld

Deze jongere ontving rond de € 225,- bijstand per maand terwijl hij zelfstandig op kamers woonde. Normaal gesproken hebben ouders een zorgplicht maar in dit geval

geen bijstandsfraude
samenwonen

De cliënt wordt beschuldigd van samenwoning. De uitkering wordt stopgezet en ingetrokken. Als de zaak wordt verloren, dan zal de cliënt uiteindelijk meer dan €

Geld ontvangen voor te laat beslissing

€ 865,- extra ontvangen van de gemeente omdat ze te laat hebben beslist op het bezwaarschrift. Buro Bezwaar en Beroep stelt de gemeente dan in gebreke!

netto vordering
bruteren

Volgens het college moest meneer 800,- bijstand terugbetalen. Daar bovenop kwam € 800,- aan belastingpremies. Dit wordt bruteren genoemd . . . 

REINTEGRATIE TRAJECT STOPGEZET

De cliënt wordt aangemeld bij een reïntegratiebedrijf en wordt verplicht direct aan de slag te gaan. De cliënt heeft geen vaste verblijfplaats en wil eerst een kamer vinden . . .

BIJZONDERE BIJSTAND INRICHTINGSKOSTEN

Een dakloze cliënt vindt een ongemeubileerde kamer en vraagt bijzondere bijstand aan voor inrichtingskosten. De toegekende bijstand is te laag om de kamer te kunnen . . . 

Aanvullende uitkering bij parttime werk 

Cliënt ontvangt een aanvullende uitkering want zijn inkomsten uit werk zijn nog te laag. De sociale dienst betaald maandelijks te weinig bijstand door het inkomen te schatten. .

De Participatiewet is 1 januari 2015 ingevoerd. Daarvoor was de wet bekend onder de naam ‘Wet werk en bijstand’ (WWB) vanaf 2004 t/m 2014. De Algemene bijstandswet (ABW) was geldig vanaf 1965 t/m 2003. De allerbelangrijkste Participatiewet regels en rechten.

vrouw is blij dat de machtiging is verzonden
We helpen je om te ontvangen waar je recht op hebt
Buro Bezwaar en Beroep - succesvol bezwaar aantekenen
kan-ik-hulp-ontvangen-van-een-jurist
naar de rechter toe als het bezwaarschrift ongegrond is verklaard