ONTVANG WAAR JE RECHT OP HEBT van sociale dienst Apeldoorn​​

Buro Bezwaar en Beroep maakt bezwaar tegen onterechte besluiten van de sociale dienst Apeldoorn, zodat jij ontvangt waar je recht op hebt? Dat doet Buro Bezwaar en Beroep sinds 2008. Betrokken en vakkundig helpen we mensen die rechtsbijstand nodig hebben, maar ook advocaten schakelen Buro Bezwaar en Beroep in voor advies of het overnemen van bijstandszaken. Op de pagina gewonnen zaken zie je waarmee we mensen onder andere hebben geholpen.

Ben je het niet eens met een besluit van de sociale dienst Apeldoorn? Je kunt rechtstreeks bij ons terecht. Zonder Juridisch loket, direct naar de specialist. De kosten voor rechtsbijstand worden betaald door de sociale dienst Apeldoorn. Bel: 085 06 09 058 of mail: bbb (at) burobezwaarberoep.nl en we bespreken het probleem dat je wilt oplossen.

ontvang waar je recht op hebt van sociale dienst Apeldoorn

Veel voorkomende problemen

vrouw blij met buro bezwaar en beroep rechtsbijstand
 • We staan klaar wanneer je bijstand is teruggevorderd.
 • De sociale dienst Apeldoorn je bijstandsaanvraag afwijst.
 • De uitkering is opgeschort / geblokkeerd of stopgezet.
 • Onterecht geen bijzondere bijstand is toegekend.
 • Wanneer te weinig geld is overgemaakt.
 • De sociale dienst Apeldoorn je aanvraag buiten behandeling stelt.
 • De gemeente niet op je aanvraag beslist.
 • Je uitkering is herzien.
 • De sociale dienst Apeldoorn je bijstandsuitkering heeft ingetrokken.
 • Je bijstand moet terugbetalen.
 • Je problemen hebt met je daklozenuitkering.
 • Je het niet eens bent met een andere beslissing van de sociale dienst Apeldoorn.

Gewonnen zaken

uitkering
geblokkeerd

Deze uitkering was zonder gegronde reden geblokkeerd. Er is bezwaar aangetekend tegen het niet uitbetalen van de uitkering en er is tegelijkertijd een voorlopige

bijstand
jongeren – meer geld

Deze jongere ontving rond de € 225,- bijstand per maand terwijl hij zelfstandig op kamers woonde. Normaal gesproken hebben ouders een zorgplicht maar in dit geval

geen bijstandsfraude
samenwonen

De cliënt wordt beschuldigd van samenwoning. De uitkering wordt stopgezet en ingetrokken. Als de zaak wordt verloren, dan zal de cliënt uiteindelijk meer dan €

Geld ontvangen voor te laat beslissing

€ 865,- extra ontvangen van de gemeente omdat ze te laat hebben beslist op het bezwaarschrift. Buro Bezwaar en Beroep stelt de gemeente dan in gebreke!

netto vordering
bruteren

Volgens het college moest meneer 800,- bijstand terugbetalen. Daar bovenop kwam € 800,- aan belastingpremies. Dit wordt bruteren genoemd . . . 

REINTEGRATIE TRAJECT STOPGEZET

De cliënt wordt aangemeld bij een reïntegratiebedrijf en wordt verplicht direct aan de slag te gaan. De cliënt heeft geen vaste verblijfplaats en wil eerst een kamer vinden . . .

BIJZONDERE BIJSTAND INRICHTINGSKOSTEN

Een dakloze cliënt vindt een ongemeubileerde kamer en vraagt bijzondere bijstand aan voor inrichtingskosten. De toegekende bijstand is te laag om de kamer te kunnen . . . 

Aanvullende uitkering bij parttime werk 

Cliënt ontvangt een aanvullende uitkering want zijn inkomsten uit werk zijn nog te laag. De sociale dienst betaald maandelijks te weinig bijstand door het inkomen te schatten. .

De Participatiewet is 1 januari 2015 ingevoerd. Daarvoor was de wet bekend onder de naam ‘Wet werk en bijstand’ (WWB) vanaf 2004 t/m 2014. De Algemene bijstandswet (ABW) was geldig vanaf 1965 t/m 2003. De allerbelangrijkste Participatiewet regels en rechten.

BIJSTAND AANVRAGEN Sociale Dienst Apeldoorn

Hieronder kun je een aanvraag indienen bij de sociale dienst Apeldoorn voor een bijstandsuitkering, individuele inkomenstoeslag en voor bijzondere bijstand. Neem contact op met Buro Bezwaar en Beroep als je vragen hebt of wanneer de aanvraag wordt afgewezen. We helpen je om te ontvangen waar je recht op hebt.

vrouw is blij dat de machtiging is verzonden
We helpen je om te ontvangen waar je recht op hebt
Buro Bezwaar en Beroep - succesvol bezwaar aantekenen
kan-ik-hulp-ontvangen-van-een-jurist
naar de rechter toe als het bezwaarschrift ongegrond is verklaard