header sociale dienst specialist
rechtsbijstand ontvangen als de overheid een verkeerd besluit neemt
Buro Bezwaar en Beroep - succesvol bezwaar aantekenen
rechtsbijstand ontvangen als de overheid een verkeerde beslissing neemt
buro voor rechtshulp - ontvang je rechten

bezwaar maken sociale dienst Drechtsteden​​

Buro Bezwaar en Beroep maakt bezwaar tegen onterechte besluiten van de sociale dienst Drechtsteden, zodat jij ontvangt waar je recht op hebt? Dat doet Buro Bezwaar en Beroep sinds 2008. Betrokken en vakkundig helpen we mensen die rechtsbijstand nodig hebben, maar ook advocaten schakelen Buro Bezwaar en Beroep in voor advies of het overnemen van bijstandszaken. Op de pagina gewonnen zaken zie je waarmee we mensen onder andere hebben geholpen.

Sociale dienst Drechtsteden neemt ook beslissingen voor de gemeenten Dordrecht, Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Tegen die beslissingen tekenen we dus ook bezwaar aan. 

Ben je het niet eens met een besluit van de sociale dienst Drechtsteden? Je kunt rechtstreeks bij ons terecht. Zonder Juridisch loket, direct naar de specialist. De kosten voor rechtsbijstand moeten worden betaald door de gemeente die een verwijtbaar verkeerd besluit heeft genomen. Bel: 085 06 09 058 of mail: bbb (at) burobezwaarberoep.nl en we bespreken het probleem dat je wilt oplossen.

Bezwaar maken sociale dienst drechtsteden

WE STAAN VOOR JE KLAAR !

vrouw blij met buro bezwaar en beroep rechtsbijstand
 • We staan klaar wanneer je bijstand is teruggevorderd.
 • De sociale dienst Drechtsteden je aanvraag (bijzondere) bijstand heeft  afgewezen.
 • Je te weinig bijstand hebt ontvangen.
 • De bijstand niet wordt uitbetaald.
 • Het vakantiegeld onterecht is ingehouden.
 • Sociale dienst Drechtsteden je aanvraag buiten behandeling heeft gesteld.
 • De uitkering is opgeschort / geblokkeerd of stopgezet.
 • De gemeente te laat of niet op je aanvraag beslist.
 • Je uitkering is herzien.
 • De sociale dienst Drechtsteden je bijstandsuitkering heeft ingetrokken.
 • Je bijstand moet terugbetalen.
 • Je problemen hebt met de daklozenuitkering of een briefadres.
 • Je het niet eens bent met een andere beslissing van de sociale dienst Drechtsteden.

GEWONNEN ZAKEN:

uitkering geblokkeerd

Deze uitkering was zonder gegronde reden geblokkeerd. Er is bezwaar aangetekend tegen het niet uitbetalen van de uitkering en er is tegelijkertijd een voorlopige

 

meer bijstand jongere

Deze jongere ontving rond de € 225,- bijstand per maand terwijl hij zelfstandig op kamers woonde. Normaal gesproken hebben ouders een zorgplicht maar in dit geval


geen bijstandsfraude samenwonen

De cliënt wordt beschuldigd van samenwoning. De uitkering wordt stopgezet en ingetrokken. Als de zaak wordt verloren, dan zal de cliënt uiteindelijk meer dan €

 

bijstand met terugwerkende kracht

De cliënt meldt zich voor het aanvragen van een uitkering maar wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Buro Bezwaar en Beroep bespreekt de zaak met een teamleider


Ontvang ook waar je recht op hebt

icon phone

netto vordering bruteren

Volgens het college moest meneer 800,- bijstand terugbetalen. Daar bovenop kwam € 800,- aan belastingpremies (dit wordt bruteren genoemd). Buro

 

REINTEGRATIE TRAJECT STOPGEZET

De cliënt wordt aangemeld bij een reïntegratiebedrijf en wordt verplicht direct aan de slag te gaan. De cliënt heeft geen vaste verblijfplaats en wil eerst een kamer vinden


BIJZONDERE BIJSTAND INRICHTINGSKOSTEN

Een dakloze cliënt vindt een ongemeubileerde kamer en vraagt bijzondere bijstand aan voor inrichtingskosten. De toegekende bijstand is te laag om de kamer te kunnen


parttime werk aanvullende bijstand

Een cliënt wil graag uit de bijstand maar hij verdient nog niet genoeg. Zijn maandelijks wisselende inkomsten worden door gemeente aangevuld. De gemeente betaald alleen

 

De Participatiewet is 1 januari 2015 ingevoerd. Daarvoor was de wet bekend onder de naam ‘Wet werk en bijstand’ (WWB) vanaf 2004 t/m 2014. De Algemene bijstandswet (ABW) was geldig vanaf 1965 t/m 2003. De allerbelangrijkste Participatiewet regels en rechten.

1 aanvraag telefonisch afgewezen sociale dienst drechtsteden

Aanvraag telefonisch afgewezen

Is je aanvraag telefonisch afgewezen door de sociale Dienst Drechtsteden? Vaak bellen mensen eerst met de sociale dienst voor het indienen van de aanvraag. De gemeente laat dan bijvoorbeeld telefonisch weten dat er geen recht bestaat op de uitkering, bijzondere bijstand of andere voorziening. In de wet staan hierover heldere regels. Een aanvraag is pas een aanvraag als deze schriftelijk is ingediend. Een schriftelijke aanvraag moet door de gemeente of sociale dienst ook schriftelijk worden toegekend of afgewezen. Vraag dus altijd om het aanvraagformulier als je denkt dat je ergens recht op hebt. Je kunt een paar maanden of jaren later namelijk niet zeggen dat je verkeerd bent voorgelicht en daarom met terugwerkende kracht alsnog je geld wilt ontvangen.

Weigert de gemeente een aanvraagformulier te verstrekken? Vraag dan schriftelijk / per mail om het aanvraagformulier. Als de gemeente dan nog steeds weigert stuur de weigering dan naar Buro Bezwaar en Beroep en we helpen je graag verder zodat de aanvraag alsnog wordt ingediend.

Bel: 085 06 09 058 of e-mail: bbb (at) burobezwaarberoep.nl

BIJSTAND AANVRAGEN Sociale Dienst Drechtsteden

Hieronder kun je een aanvraag indienen bij de sociale dienst Drechtsteden voor een bijstandsuitkering, individuele inkomenstoeslag en voor bijzondere bijstand. In de gemeente Drechtsteden heet inkomenstoeslag: persoonlijk minimabudget. Neem contact op met Buro Bezwaar en Beroep als je vragen hebt of wanneer de aanvraag wordt afgewezen. We helpen je om te ontvangen waar je recht op hebt.

Aanvraag indienen sociale dienst drechtseden
ontvang rechtsbijstand bij problemen met de sociale dienst
rechtsbijstand ontvangen als de overheid een verkeerd besluit neemt
Buro Bezwaar en Beroep omdat jij mens bent
rechtsbijstand ontvangen als de overheid een verkeerde beslissing neemt
naar de rechter toe als het bezwaarschrift ongegrond is verklaard