header sociale dienst specialist
rechtsbijstand ontvangen als de overheid een verkeerd besluit neemt
Buro Bezwaar en Beroep - succesvol bezwaar aantekenen
rechtsbijstand ontvangen als de overheid een verkeerde beslissing neemt
buro voor rechtshulp - ontvang je rechten

ONTVANG WAAR JE RECHT OP HEBT van sociale dienst LELYSTAD​

Buro Bezwaar en Beroep maakt bezwaar tegen onterechte besluiten van de sociale dienst Lelystad, zodat jij ontvangt waar je recht op hebt! Dat doet Buro Bezwaar en Beroep sinds 2008. Betrokken en vakkundig helpen we mensen die rechtsbijstand nodig hebben, maar ook advocaten schakelen Buro Bezwaar en Beroep in voor advies of het overnemen van bijstandszaken. Op de pagina gewonnen zaken zie je waarmee we mensen onder andere hebben geholpen.

Ben je het niet eens met een besluit van de sociale dienst Lelystad? Je kunt rechtstreeks bij ons terecht. Zonder Juridisch loket, direct naar de specialist. De kosten voor rechtsbijstand worden betaald door de sociale dienst Lelystad. Bel: 085 06 09 058 of mail: bbb (at) burobezwaarberoep.nl en we bespreken het probleem dat je wilt oplossen.

ontvang waar je recht op hebt van de sociale dienst Lelystad

Rechtsbijstand inschakelen

vrouw blij met buro bezwaar en beroep rechtsbijstand
 • We staan klaar wanneer je bijstand is teruggevorderd.
 • De sociale dienst Lelystad je aanvraag (bijzondere) bijstand heeft  afgewezen.
 • Je te weinig bijstand hebt ontvangen.
 • De bijstand niet wordt uitbetaald.
 • Het vakantiegeld onterecht is ingehouden.
 • De sociale dienst Lelystad je aanvraag buiten behandeling heeft gesteld.
 • De uitkering is opgeschort / geblokkeerd of stopgezet.
 • De gemeente te laat of niet op je aanvraag beslist.
 • Je uitkering is herzien.
 • De sociale dienst Lelystad je bijstandsuitkering heeft ingetrokken.
 • Je bijstand moet terugbetalen.
 • Je problemen hebt met de daklozenuitkering of een briefadres.
 • Je het niet eens bent met een andere beslissing van de sociale dienst Lelystad.

Gewonnen zaken

uitkering
geblokkeerd

Deze uitkering was zonder gegronde reden geblokkeerd. Er is bezwaar aangetekend tegen het niet uitbetalen van de uitkering en er is tegelijkertijd een voorlopige

 

meer bijstand
jongere

Deze jongere ontving rond de € 225,- bijstand per maand terwijl hij zelfstandig op kamers woonde. Normaal gesproken hebben ouders een zorgplicht maar in dit geval


geen bijstandsfraude samenwonen

De cliënt wordt beschuldigd van samenwoning. De uitkering wordt stopgezet en ingetrokken. Als de zaak wordt verloren, dan zal de cliënt uiteindelijk meer dan €

 

bijstand met terugwerkende kracht

De cliënt meldt zich voor het aanvragen van een uitkering maar wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Buro Bezwaar en Beroep bespreekt de zaak met een teamleider


Ontvang ook waar je recht op hebt

netto vordering
bruteren

Volgens het college moest meneer 800,- bijstand terugbetalen. Daar bovenop kwam € 800,- aan belastingpremies (dit wordt bruteren genoemd). Buro

 

REINTEGRATIE TRAJECT STOPGEZET

De cliënt wordt aangemeld bij een reïntegratiebedrijf en wordt verplicht direct aan de slag te gaan. De cliënt heeft geen vaste verblijfplaats en wil eerst een kamer vinden


BIJZONDERE BIJSTAND INRICHTINGSKOSTEN

Een dakloze cliënt vindt een ongemeubileerde kamer en vraagt bijzondere bijstand aan voor inrichtingskosten. De toegekende bijstand is te laag om de kamer te kunnen


parttime werk aanvullende bijstand

Een cliënt wil graag uit de bijstand maar hij verdient nog niet genoeg. Zijn maandelijks wisselende inkomsten worden door gemeente aangevuld. De gemeente betaald alleen

 

De Participatiewet is 1 januari 2015 ingevoerd. Daarvoor was de wet bekend onder de naam ‘Wet werk en bijstand’ (WWB) vanaf 2004 t/m 2014. De Algemene bijstandswet (ABW) was geldig vanaf 1965 t/m 2003. De allerbelangrijkste Participatiewet regels en rechten.

BIJSTAND AANVRAGEN Sociale Dienst Lelystad

Hieronder kun je een aanvraag indienen bij de sociale dienst Lelystad voor een bijstandsuitkering, individuele inkomenstoeslag en voor bijzondere bijstand. Neem contact op met Buro Bezwaar en Beroep als je vragen hebt of wanneer de aanvraag wordt afgewezen. We helpen je om te ontvangen waar je recht op hebt.

vrouw is blij dat de machtiging is verzonden
We helpen je om te ontvangen waar je recht op hebt
Buro Bezwaar en Beroep - succesvol bezwaar aantekenen
kan ik gratis hulp ontvangen van een advocaat jurist
naar de rechter toe als het bezwaarschrift ongegrond is verklaard