ontvang inkomenstoeslag sociale dienst
rechtsbijstand ontvangen als de overheid een verkeerd besluit neemt
Buro Bezwaar en Beroep - succesvol bezwaar aantekenen
rechtsbijstand ontvangen als de overheid een verkeerde beslissing neemt
12 jaar sociale dienst specialist Buro Bezwaar en Beroep

Uitbetaling bijstand Almelo

Hieronder het overzicht uitbetaling bijstand Almelo voor het jaar 2023.

uitbetaling bijstand Almelo

Uitbetaling bijstand Almelo in 2023

Uitbetaling bijstand Almelo in 2022
Maand Uitbetaling bijstand het Almelo 2023
januari 25 januari 2023
februari 24 februari 2023
maart 24 maart 2023
april 25 april 2023
mei 25 mei 2023
vakantiegeld 23 juni 2023
juni 5 juli 2023
juli 25 augustus 2023
augustus 25 september 2023
september 25 oktober 2023
oktober 24 november 2023
november 21 december 2023
december 23 december 2023
Bron: uitbetaling bijstand Almelo

Uitbetaling vakantiegeld gemeente Almelo

25 mei wordt het vakantiegeld door de sociale dienst Almelo uitbetaald. Als een schuldeiser beslag heeft gelegd op je uitkering, dan betaald de sociale dienst het vakantiegeld aan je schuldeiser. Als er daarna nog vakantiegeld overblijft dan wordt dat alsnog uitbetaald.

Loop je in een WSNP schuldsaneringstraject? Dan moet de sociale dienst het vakantiegeld aan je schuldhulpverlener uitbetalen.

Uitbetaling vakantiegeld gemeente Almelo
INKOMENSVRIJLATING EXTRA INKOMEN ALS JE WERKT​​ 1

Inkomstenvrijlating = extra inkomen als je werkt !

Heb je parttime werk gevonden? Dan kun je recht hebben op inkomstenvrijlating van de sociale dienst Almelo. Je mag dan een deel van je inkomsten houden. Er bestaan drie soorten inkomstenvrijlating. Het bedrag dat je mag houden is 25%, 15% of 12,5%. Om de regeling te gebruiken heb je vooraf toestemming nodig van de sociale dienst Almelo. Daarom is het belangrijk om direct door te geven dat je werk hebt gevonden.

inkomen doorgeven bijstand Almelo

Wanneer je inkomsten niet doorgeeft aan de sociale dienst Almelo kun je een boete krijgen maar wat zijn volgens de sociale dienst Almelo inkomsten? Inkomsten zijn bijvoorbeeld: loon, een erfenis, winst uit een loterij, inkomsten uit verhuur of onderverhuur, wachtgeld, ziektewetuitkering of bijvoorbeeld een stagevergoeding. 

welke inkomsten doorgeven aan sociale dienst Almelo

Hoe kun je de inkomsten doorgeven!

De inkomsten geef je door aan de gemeente Almelo. Dat kan op 2 manieren:

  1. De Inkomsten online doorgeven via DigiD
  2. Per post opsturen naar: gemeente Almelo, postbus 5100, 7600 GC Almelo.
 
Nadat de Sociale Dienst Almelo je wijzigingen heeft ontvangen ontvang je een specificatie met een berekening van je recht op bijstand. Ook andere veranderingen die belangrijk zijn voor het recht op bijstand moeten tijdig worden doorgegeven.

Jaaropgave 2022 ontvangen

sociale dienst jaaropgave 2021

Heb je in 2022 een bijstandsuitkering ontvangen van sociale dienst Almelo? Dan ontvang je eind februari een jaaropgave. Je kunt ook online de jaaropgave opvragen.

Op de jaaropgave staat hoeveel (bruto) bijstand je in 2022 hebt ontvangen van de gemeente Almelo. De jaaropgave kun je gebruiken om je belastingaangifte in te vullen en om huur- of zorgtoeslag aan te vragen.