ontvang inkomenstoeslag sociale dienst
rechtsbijstand ontvangen als de overheid een verkeerd besluit neemt
Buro Bezwaar en Beroep - succesvol bezwaar aantekenen
rechtsbijstand ontvangen als de overheid een verkeerde beslissing neemt
12 jaar sociale dienst specialist Buro Bezwaar en Beroep

Uitbetaling bijstand Almelo

Hieronder het overzicht uitbetaling bijstand Almelo voor het jaar 2022. Ontvang je te weinig geld van de sociale dienst? Neem dan contact op met Buro Bezwaar en Beroep via: 085 0609058. De sociale dienst Almelo moet uitbetalen waar je recht op hebt!

uitbetaling bijstand Almelo

Uitbetaling bijstand Almelo in 2022

Uitbetaling bijstand Almelo in 2022
Maand 2022Uitbetaling bijstand het Almelo 2022
januaridinsdag 25 januari
februarivrijdag 25 februari
maartvrijdag 25 maart
aprilmaandag 25 april
meiwoensdag 25 mei
vakantiegeldwoensdag 25 mei
junivrijdag 24 juni
julimaandag 25 juli
augustusdonderdag 25 augustus
septembermaandag 26 september
oktoberdinsdag 25 oktober
novembervrijdag 25 november
decembervrijdag 23 december

Bron: uitbetaling bijstand Almelo

Uitbetaling vakantiegeld gemeente Almelo

25 mei wordt het vakantiegeld door de sociale dienst Almelo uitbetaald. Als een schuldeiser beslag heeft gelegd op je uitkering, dan betaald de sociale dienst het vakantiegeld aan je schuldeiser. Als er daarna nog vakantiegeld overblijft dan wordt dat alsnog uitbetaald.

Loop je in een WSNP schuldsaneringstraject? Dan moet de sociale dienst het vakantiegeld aan je schuldhulpverlener uitbetalen.

Uitbetaling vakantiegeld gemeente Almelo
INKOMENSVRIJLATING EXTRA INKOMEN ALS JE WERKT​​ 1

Inkomstenvrijlating = extra inkomen als je werkt !

Heb je parttime werk gevonden? Dan kun je recht hebben op inkomstenvrijlating van de sociale dienst Almelo. Je mag dan een deel van je inkomsten houden. Er bestaan drie soorten inkomstenvrijlating. Het bedrag dat je mag houden is 25%, 15% of 12,5%. Om de regeling te gebruiken heb je vooraf toestemming nodig van de sociale dienst Almelo. Daarom is het belangrijk om direct door te geven dat je werk hebt gevonden.

inkomen doorgeven bijstand Almelo

Wanneer je inkomsten niet doorgeeft aan de sociale dienst Almelo kun je een boete krijgen maar wat zijn volgens de sociale dienst Almelo inkomsten? Inkomsten zijn bijvoorbeeld: loon, een erfenis, winst uit een loterij, inkomsten uit verhuur of onderverhuur, wachtgeld, ziektewetuitkering of bijvoorbeeld een stagevergoeding. 

welke inkomsten doorgeven aan sociale dienst Almelo

Hoe kun je de inkomsten doorgeven!

De inkomsten geef je door aan de gemeente Almelo. Dat kan op 2 manieren:

  1. De Inkomsten online doorgeven via DigiD
  2. Per post opsturen naar: gemeente Almelo, postbus 5100, 7600 GC Almelo.
 
Nadat de Sociale Dienst Almelo je wijzigingen heeft ontvangen ontvang je een specificatie met een berekening van je recht op bijstand. Ook andere veranderingen die belangrijk zijn voor het recht op bijstand moeten tijdig worden doorgegeven.
Tips uitkeringspecificatie sociale dienst

Een uitkeringsspecificatie is een formele beslissing! Is je bijstandsuitkering door sociale dienst Almelo fout uitbetaald of is een afgesproken rekening niet betaald. Bel dan met Buro Bezwaar en Beroep zodat je ontvangt waar je recht op hebt!

Jaaropgave 2021 ontvangen

sociale dienst jaaropgave 2021

Heb je in 2021 een bijstandsuitkering ontvangen van sociale dienst Almelo? Dan ontvang je eind februari een jaaropgave. Je kunt ook online de jaaropgave opvragen.

Op de jaaropgave staat hoeveel (bruto) bijstand je in 2021 hebt ontvangen van de gemeente Almelo. De jaaropgave kun je gebruiken om je belastingaangifte in te vullen en om huur- of zorgtoeslag aan te vragen.