ontvang inkomenstoeslag sociale dienst
rechtsbijstand ontvangen als de overheid een verkeerd besluit neemt
Buro Bezwaar en Beroep - succesvol bezwaar aantekenen
rechtsbijstand ontvangen als de overheid een verkeerde beslissing neemt
12 jaar sociale dienst specialist Buro Bezwaar en Beroep

uitbetaling bijstand Almere 2021

Hieronder staan de uitbetaaldata voor het jaar 2021 van de sociale dienst Almere. De garantiedatum is de dag waarop de uitkering uiterlijk op uw rekening moet staan. Gaat er iets fout met de uitbetaling van je uitkering of ontvang je minder geld. Neem dan contact op met Buro Bezwaar en Beroep via: 085 0609058. Buro Bezwaar en Beroep is een zelfstandige onderneming die jou helpt als je problemen hebt met de sociale dienst.

uitbetaling bijstand almere 2021

UITBETAALdagen uitkering Almere

uitbetaaldata bijstandsuitkering 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021
Maand 2021UitbetaaldatumGarantiedatum uitbetaling bijstand Almere
Januariwoensdag 27 januari29 januari  vrijdag
Februariwoensdag 24 februarivrijdag 26 februari
Maartmaandag 29 maartwoensdag 31 maart
Aprilwoensdag 28 aprilvrijdag 30 april
Meidonderdag 27 meimaandag 31 mei
Junimaandag 28 juniwoensdag 30 juni
Juliwoensdag 28 julivrijdag 30 juli
Augustusvrijdag 27 augustusdinsdag 31 augustus
Septemberdinsdag 28 septemberdonderdag 30 september
Oktoberwoensdag 27 oktobervrijdag 29 oktober
Novembervrijdag 26 novemberdinsdag 30 november
Decemberwoensdag 22 decembervrijdag 31 december

 

Inkomensvrijlating - extra inkomen als je werkt​​

Heb je parttime werk gevonden? Dan kun je recht hebben op inkomensvrijlating. Je mag dan een deel van je inkomsten houden. Er bestaan drie soorten inkomensvrijlating. Het bedrag dat je mag houden is 12,5 %, 15% of 25%. Om de regeling te gebruiken heb je toestemming nodig van de sociale dienst Almere. Daarom is het belangrijk om direct door te geven dat je werk hebt gevonden. Dit artikel gaat over inkomensvrijlating.

Ontvang je geen inkomensvrijlating en wil je weten of je daar recht op hebt? Neem dan contact op met Buro Bezwaar en Beroep.

automonteur mag bijverdienen in de bijstand

welke inkomsten opgeven​

De inkomsten die moeten worden doorgegeven zijn bijvoorbeeld: loon uit dienstverband, winst uit een eigen onderneming, een tegemoetkoming voor scholing of opleiding, inkomsten uit een erfenis, winst uit een loterij, inkomsten uit verhuur/onderverhuur, wachtgeld, ziektewetuitkering of bijvoorbeeld een stagevergoeding.

Ontvang je naast je uitkering nog inkomsten. Geef deze inkomsten door aan de afdeling Werk en Inkomen via een inkomstenformulier. Dit formulier stuur je met een kopie van je loonstrook iedere maand naar de sociale dienst Almere. De inkomsten worden dan verrekend met je uitkering. Je ontvangt een specificatie met een berekening van je recht op bijstand.

mail naar sociale dienst almere

inkomsten formulier inleveren op uiterlijk ​

uitbetaaldata bijstandsuitkering 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021
Maand 2021Inleveren inkomstenformulier
Januari11 januari  maandag
Februari10 februari  woensdag
Maartwoensdag 10 maart
Aprilvrijdag 9 april
Meimaandag 10 mei
Junidonderdag 10 juni
Julivrijdag 9 juli
Augustusdinsdag 10 augustus
Septembervrijdag 10 september
Oktobermaandag 11 oktober
Novemberwoensdag 10 november
Decemberdinsdag 7 december

 

Uitkeringsspecificatie en jaaropgave​

Je ontvangt iedere maand een specificatie waarop staat hoeveel bijstand is uitbetaald en hoeveel vakantiegeld is gereserveerd. Klopt de specificatie niet of heb je minder geld ontvangen? Neem dan contact op met Buro Bezwaar en Beroep. Ook als je minder bijstand ontvangt wegens een terugvordering kunnen we meestal ervoor zorgen dat je meer bijstand ontvangt. Het is belangrijk om binnen zes weken actie te ondernemen. We gaan daarom direct voor je aan de slag!

Jaaropgave
Heb je in 2020 een bijstandsuitkering ontvangen van de gemeente Almere? Dan ontvang je eind januari in 2021 een jaaropgave. In de jaaropgave staat hoeveel bijstand je in 2020 hebt ontvangen van de gemeente Almere. De jaaropgave kun je gebruiken om je belastingaangifte in te vullen en om huur- of zorgtoeslag aan te vragen.

vraagteken 2

TIP

Een uitkeringsspecificatie is een formele beslissing waartegen binnen zes weken bezwaar kan worden aangetekend. Ontvang je minder bijstand dan afgesproken of betaalt de sociale dienst een afgesproken rekening niet. Bespreek het met Buro Bezwaar en Beroep zodat JIJ ONTVANGT waar je recht op hebt!