ontvang inkomenstoeslag sociale dienst
rechtsbijstand ontvangen als de overheid een verkeerd besluit neemt
Buro Bezwaar en Beroep - succesvol bezwaar aantekenen
rechtsbijstand ontvangen als de overheid een verkeerde beslissing neemt
12 jaar sociale dienst specialist Buro Bezwaar en Beroep

uitbetaling bijstand Arnhem

Hieronder staan de uitbetaaldata voor 2021 van de sociale dienst Arnhem. De uitkeringsspecificatie wordt ook rond deze datum verzonden. Gaat er iets fout met de uitbetaling van je uitkering of ontvang je minder geld. Neem dan contact op met Buro Bezwaar en Beroep via: 085 0609058. Buro Bezwaar en Beroep is een zelfstandige onderneming die jou helpt als je problemen hebt met de sociale dienst.

uitbetaling bijstand arnhem

UITBETAALdagen sociale dienst Arnhem

uitbetaaldata bijstandsuitkering
Maand 2021Dag uitbetaling bijstand Arnhem
Januarimaandag 25 januari
Februaridonderdag 25 februari
Maartdonderdag 25 maart
Aprilmaandag 26 april
Meidinsdag 25 mei
Uitbetaling vakantiegeldwoensdag 26 mei
Junidonderdag 24 juni
Julimaandag 26 juli
Augustuswoensdag 25 augustus
Septembermaandag 27 september
Oktobermaandag 25 oktober
Novemberwoensdag 24 november
Decembermaandag 20 december

Inkomensvrijlating - extra inkomen als je werkt​

Heb je parttime werk gevonden? Dan kun je recht hebben op inkomensvrijlating. Je mag dan een deel van je inkomsten houden. Er bestaan drie soorten inkomensvrijlating. Het bedrag dat je mag houden is 12,5 %, 15% of 25%. Om de regeling te gebruiken heb je toestemming nodig van de sociale dienst Arnhem. Daarom is het belangrijk om direct door te geven dat je werk hebt gevonden. Dit artikel gaat over inkomensvrijlating.

Ontvang je geen inkomensvrijlating en wil je weten of je daar recht op hebt? Neem dan contact op met Buro Bezwaar en Beroep.

automonteur mag bijverdienen in de bijstand

welke inkomsten doorgeven

mail naar sociale dienst Arnhem

De inkomsten die je moet doorgeven zijn bijvoorbeeld: loon uit dienstverband, winst uit een eigen onderneming, een tegemoetkoming voor scholing of opleiding, inkomsten uit een erfenis, winst uit een loterij, inkomsten uit verhuur/onderverhuur, wachtgeld, ziektewetuitkering of bijvoorbeeld een stagevergoeding.

Ontvang je naast je uitkering inkomsten. Geef deze inkomsten dan door aan de sociale dienst Arnhem. De gemeente ontvangt graag een kopie van je bewijsstukken met daarop je BSN nummer. Dat kan op twee manieren:

  • met DigiD.
  • Je kunt ook de stukken opsturen naar: Gemeente Arnhem, ter attentie van Werk & Inkomen
    Antwoordnummer 3740  6800 XA  Arnhem (een postzegel is niet nodig). 

Uitkeringsspecificatie en jaaropgave​

Je ontvangt iedere maand een specificatie waarop staat hoeveel bijstand is uitbetaald en hoeveel vakantiegeld is gereserveerd. Klopt de specificatie niet of heb je minder geld ontvangen? Neem dan contact op met Buro Bezwaar en Beroep. Ook als je minder bijstand ontvangt wegens een terugvordering kunnen we meestal ervoor zorgen dat je meer bijstand ontvangt. Het is belangrijk om binnen zes weken actie te ondernemen. We gaan daarom direct voor je aan de slag!

Jaaropgave
Heb je in 2020 een bijstandsuitkering ontvangen van de sociale dienst Arnhem? Dan ontvang je in 2021 een jaaropgave. In de jaaropgave staat hoeveel bijstand je in 2020 hebt ontvangen van de gemeente Arnhem. De jaaropgave kun je gebruiken om je belastingaangifte in te vullen en om huur- of zorgtoeslag aan te vragen. Voor een kopie van je jaaropgave kun je bellen met: 0800-1809.

vraagteken 2

TIP

Een uitkeringsspecificatie is een formele beslissing waartegen binnen zes weken bezwaar kan worden aangetekend. Ontvang je minder bijstand dan afgesproken of betaalt de sociale dienst een afgesproken rekening niet. Bespreek het met Buro Bezwaar en Beroep zodat JIJ ONTVANGT waar je recht op hebt!