ontvang inkomenstoeslag sociale dienst
rechtsbijstand ontvangen als de overheid een verkeerd besluit neemt
Buro Bezwaar en Beroep - succesvol bezwaar aantekenen
rechtsbijstand ontvangen als de overheid een verkeerde beslissing neemt
12 jaar sociale dienst specialist Buro Bezwaar en Beroep

Uitbetaling bijstand Den Bosch

Hieronder het overzicht uitbetaling bijstand Den Bosch 2022. Ontvang je te weinig geld van de sociale dienst of ben je het niet eens met een ander besluit? Neem dan contact op met Buro Bezwaar en Beroep via: 085 0609058.

LET OP: Buro Bezwaar en Beroep is geen gemeente-instelling. Bezwaar maken tegen sociale dienst besluiten van de gemeente Den Bosch doen we wel. Zo ontvang je waar je recht op hebt en voor de rechtsbijstand betaal je niets uit eigen zak. 

uitbetaling-bijstand-Den-Bosch

Uitbetaling bijstand Den Bosch - je uitkering is vanaf 2014 toegekend!

Is je uitkering voor 2014 toegekend? Dan ontvang je de uitkering uiterlijk de laatste werkdag van de maand. Ontvang je vanaf 2014 een bijstandsuitkering? Dan moet de uitkering uiterlijk de 15e van de maand op je rekening staan.

 

uitbetaling bijstand Den Bosch 2022​
Maand 2022 Uitbetaling bijstand Den Bosch 2022
januarimaandag 10 januari
februaridonderdag 10 februari
maartdonderdag 10 maart
aprildinsdag 12 april
meiwoensdag 11 mei
vakantiegeldjuni
junimaandag 13 juni
julidinsdag 12 juli
augustusdonderdag 11 augustus
septemberdinsdag 13 september
oktoberdonderdag 13 oktober
novembervrijdag 11 november
december

Dinsdag 13 december

Bron: uitbetaling bijstand Den Bosch

Uitbetaling bijstand Den Bosch - je uitkering is voor 2014 toegekend!

uitbetaling bijstand Den Bosch 2022​
Maand 2022 Uitbetaling bijstand Den Bosch 2022
januaridinsdag 25 januari
februaridonderdag 24 februari
maartvrijdag 25 maart
aprildinsdag 26 april
meivrijdag 27 mei
vakantiegeldjuni
junimaandag 27 juni
juliwoensdag 27 juli
augustusvrijdag 26 augustus
septemberdinsdag 27 september
oktoberdonderdag 27 oktober
novembervrijdag 25 november
decemberdinsdag 20 december

Bron: uitbetaling bijstand Den Bosch

Uitbetaling vakantiegeld gemeente Den Bosch

Begin juni wordt het vakantiegeld door de sociale dienst Den Bosch uitbetaald. Als een schuldeiser beslag heeft gelegd op je uitkering, dan betaald de sociale dienst het vakantiegeld aan je schuldeiser. Als er daarna nog vakantiegeld overblijft dan wordt dat alsnog uitbetaald.

Loop je in een WSNP schuldsaneringstraject? Dan moet de sociale dienst het vakantiegeld aan je schuldhulpverlener uitbetalen.

Uitbetaling vakantiegeld gemeente Den Bosch
INKOMENSVRIJLATING EXTRA INKOMEN ALS JE WERKT​​ 1

Inkomstenvrijlating = extra inkomen als je werkt !

Heb je parttime werk gevonden? Dan kun je recht hebben op inkomstenvrijlating van de sociale dienst Den Bosch. Je mag dan een deel van je inkomsten houden. Er bestaan drie soorten inkomstenvrijlating. Het bedrag dat je mag houden is 25%, 15% of 12,5%. Om de regeling te gebruiken heb je toestemming nodig van de sociale dienst Den Bosch. Geef daarom direct door dat je werk hebt gevonden!

inkomen doorgeven bijstand Den Bosch

Wanneer je inkomsten of andere gegevens niet doorgeeft aan de sociale dienst Den Bosch kun je een boete krijgen maar wat zijn volgens de gemeente Den Bosch inkomsten en gegevens die je moet doorgeven? Inkomsten zijn bijvoorbeeld: loon, een erfenis, winst uit een loterij, inkomsten uit verhuur of onderverhuur, wachtgeld, ziektewetuitkering of bijvoorbeeld een stagevergoeding. Maar ook als je bijvoorbeeld op vakantie gaat of een ander bankrekeningnummer opent moet je dit doorgeven.

welke inkomsten doorgeven aan sociale dienst Den Bosch

Hoe kun je de inkomsten doorgeven!

  • De inkomsten kun je doorgeven met een inkomstenverklaring. Dit formulier kun je ontvangen als je belt met “Weener XL” via telefoonnummer: 073 615 51 55.
  • Het postadres van de gemeente Den Bosch is: Postbus 12345, 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch.

De inkomsten worden verrekend met je uitkering en je ontvangt een specificatie met een berekening van je recht op bijstand.

Tips uitkeringspecificatie sociale dienst

Een uitkeringsspecificatie is een formele beslissing! Is de bijstandsuitkering van de gemeente Den Bosch fout uitbetaald of heeft de sociale dienst Den Bosch een afgesproken rekening niet betaald. Bel dan met Buro Bezwaar en Beroep zodat je ontvangt waar je recht op hebt!

Jaaropgave 2021 ontvangen

sociale dienst jaaropgave 2021

Heb je in 2021 een bijstandsuitkering ontvangen van de gemeente Den Bosch? Dan ontvang je in februari 2022 een jaaropgave.

Op de jaaropgave staat hoeveel bijstand je in 2021 hebt ontvangen van de gemeente Den Bosch. De jaaropgave kun je gebruiken om je belastingaangifte in te vullen en om huur- of zorgtoeslag aan te vragen.