ontvang inkomenstoeslag sociale dienst
rechtsbijstand ontvangen als de overheid een verkeerd besluit neemt
Buro Bezwaar en Beroep - succesvol bezwaar aantekenen
rechtsbijstand ontvangen als de overheid een verkeerde beslissing neemt
12 jaar sociale dienst specialist Buro Bezwaar en Beroep

Uitbetaling bijstand Den Bosch

Hieronder het overzicht uitbetaling bijstand Den Bosch 2023. 

 

uitbetaling-bijstand-Den-Bosch

Uitbetaling bijstand Den Bosch - Als je uitkering na 2014 is toegekend!

Is je uitkering voor 2014 toegekend? Dan ontvang je de uitkering uiterlijk de laatste werkdag van de maand. Is je uitkering na 2014 toegekend dan ontvang je de uitkering uiterlijk de 15e van de maand op je rekening.

uitbetaling bijstand Den Bosch 2022​
Maand Uitbetaling bijstand Den Bosch 2023
januariDinsdag 13 december
februariMaandag 9 januari
maartvrijdag 10 februari
aprilmaandag 13 maart
meidonderdag 13 april
vakantiegeldjuni
junidonderdag 11 mei
julidinsdag 13 juni
augustusdonderdag 13 juli
septembervrijdag 11 augustus
oktoberwoensdag 13 september
novemberdonderdag 12 oktober
decemberwoensdag 13 december
Bron: uitbetaling bijstand Den Bosch

Uitbetaling bijstand Den Bosch - je uitkering is voor 2014 toegekend!

uitbetaling bijstand Den Bosch 2022​
Maand 2022 Uitbetaling bijstand Den Bosch 2023
januariwoensdag 25 januari
februarimaandag 27 februari
maartwoensdag 29 maart
aprilwoensdag 26 april
meidonderdag 25 mei
juniwoensdag 28 juni
Vakantiegeldjuni
julidonderdag 27 juli
augustusdinsdag 29 augustus
septemberwoensdag 27 september
oktobervrijdag 27 oktober
novembermaandag 27 november
decemberwoensdag 20 december
Bron: uitbetaling bijstand Den Bosch

Uitbetaling vakantiegeld gemeente Den Bosch

Begin juni wordt het vakantiegeld door de sociale dienst Den Bosch uitbetaald. Als een schuldeiser beslag heeft gelegd op je uitkering, dan betaald de sociale dienst het vakantiegeld aan je schuldeiser. Als er daarna nog vakantiegeld overblijft dan wordt dat alsnog uitbetaald.

Loop je in een WSNP schuldsaneringstraject? Dan moet de sociale dienst het vakantiegeld aan je schuldhulpverlener uitbetalen.

Uitbetaling vakantiegeld gemeente Den Bosch
INKOMENSVRIJLATING EXTRA INKOMEN ALS JE WERKT​​ 1

Inkomstenvrijlating = extra inkomen als je werkt !

Heb je parttime werk gevonden? Dan kun je recht hebben op inkomstenvrijlating van de sociale dienst Den Bosch. Je mag dan een deel van je inkomsten houden. Er bestaan drie soorten inkomstenvrijlating. Het bedrag dat je mag houden is 25%, 15% of 12,5%. Om de regeling te gebruiken heb je toestemming nodig van de sociale dienst Den Bosch. Geef daarom direct door dat je werk hebt gevonden!

inkomen doorgeven bijstand Den Bosch

Wanneer je inkomsten of andere gegevens niet doorgeeft aan de sociale dienst Den Bosch kun je een boete krijgen maar wat zijn volgens de gemeente Den Bosch inkomsten en gegevens die je moet doorgeven? Inkomsten zijn bijvoorbeeld: loon, een erfenis, winst uit een loterij, inkomsten uit verhuur of onderverhuur, wachtgeld, ziektewetuitkering of bijvoorbeeld een stagevergoeding. Maar ook als je bijvoorbeeld op vakantie gaat of een ander bankrekeningnummer opent moet je dit doorgeven.

welke inkomsten doorgeven aan sociale dienst Den Bosch

Hoe kun je de inkomsten doorgeven!

  • De inkomsten kun je doorgeven met een inkomstenverklaring. Dit formulier kun je ontvangen als je belt met “Weener XL” via telefoonnummer: 073 615 51 55.
  • Het postadres van de gemeente Den Bosch is: Postbus 12345, 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch.

De inkomsten worden verrekend met je uitkering en je ontvangt een specificatie met een berekening van je recht op bijstand.

Jaaropgave 2022 ontvangen

sociale dienst jaaropgave 2021

Heb je in 2022 een bijstandsuitkering ontvangen van de gemeente Den Bosch? Dan ontvang je in februari 2023 een jaaropgave.

Op de jaaropgave staat hoeveel bijstand je in 2022 hebt ontvangen van de gemeente Den Bosch. De jaaropgave kun je gebruiken om je belastingaangifte in te vullen en om huur- of zorgtoeslag aan te vragen.