ontvang inkomenstoeslag sociale dienst
rechtsbijstand ontvangen als de overheid een verkeerd besluit neemt
Buro Bezwaar en Beroep - succesvol bezwaar aantekenen
rechtsbijstand ontvangen als de overheid een verkeerde beslissing neemt
12 jaar sociale dienst specialist Buro Bezwaar en Beroep

uitbetaling bijstand Den Haag

Hieronder staan de uitbetaaldata voor 2021 van de sociale dienst Den-Haag. Op deze dagen moet het geld op je rekening staan (garantiedatum). Het geld kan dus eerder op je rekening staan. Gaat er iets fout met de uitbetaling van je uitkering of ontvang je minder geld? Neem dan contact op met Buro Bezwaar en Beroep via: 085 0609058. Buro Bezwaar en Beroep is een zelfstandige onderneming die jou helpt als je problemen hebt met de sociale dienst.

uitbetaling bijstand den haag

UITBETAALdagen sociale dienst Den-Haag

uitbetaaldata bijstandsuitkering
Maand 2021Datum uitbetaling bijstandsuitkering Den-Haag
Januaridinsdag 26 januari
Februarivrijdag 26 februari
Maartvrijdag 26 maart
Aprilzaterdag 24 april
MeiWoensdag 26 mei (inclusief uitbetaling vakantiegeld)
Junizaterdag 26 juni
Julizaterdag 24 juli
Augustusdonderdag 26 augustus
Septemberzaterdag 25 september
Oktoberdinsdag 26 oktober
Novembervrijdag 26 november
Decemberdonderdag 23 december

Inkomensvrijlating - extra inkomen als je werkt​

Heb je parttime werk gevonden? Dan kun je recht hebben op inkomensvrijlating. Je mag dan een deel van je inkomsten houden. Er bestaan drie soorten inkomensvrijlating. Het bedrag dat je mag houden is 12,5 %, 15% of 25%. Om de regeling te gebruiken heb je toestemming nodig van de sociale dienst Den-Haag. Daarom is het belangrijk om direct door te geven dat je werk hebt gevonden. Dit artikel gaat over inkomensvrijlating.

Ontvang je geen inkomensvrijlating en wil je weten of je daar recht op hebt? Neem dan contact op met Buro Bezwaar en Beroep.

automonteur mag bijverdienen in de bijstand

welke inkomsten doorgeven

mail naar sociale dienst Den-Haag

De inkomsten die moeten worden doorgegeven zijn bijvoorbeeld: loon uit dienstverband, winst uit een eigen onderneming, een tegemoetkoming voor scholing of opleiding, inkomsten uit een erfenis, winst uit een loterij, inkomsten uit verhuur/onderverhuur, wachtgeld, ziektewetuitkering of bijvoorbeeld een stagevergoeding.

Ontvang je naast je uitkering inkomsten. Geef deze inkomsten dan binnen twee weken door aan de sociale dienst Den-Haag. De gemeente ontvangt graag een kopie van je bewijsstukken met daarop je BSN nummer. Dat kan op vier manieren:

Uitkeringsspecificatie en jaaropgave​

Je ontvangt iedere maand een specificatie waarop staat hoeveel bijstand is uitbetaald en hoeveel vakantiegeld is gereserveerd. De uitkeringsspecificatie wordt rond de betaaldatum verzonden. Klopt de specificatie niet of heb je minder geld ontvangen? Neem dan contact op met Buro Bezwaar en Beroep. Ook als je minder bijstand ontvangt wegens een terugvordering kunnen we meestal ervoor zorgen dat je meer bijstand ontvangt. Het is belangrijk om binnen zes weken actie te ondernemen. We gaan daarom direct voor je aan de slag!

Jaaropgave
Heb je in 2020 een bijstandsuitkering ontvangen van de sociale dienst Den-Haag? Dan ontvang je in februari een jaaropgave. In de jaaropgave staat hoeveel bijstand je in 2020 hebt ontvangen van de gemeente Den-Haag. De jaaropgave kun je gebruiken om je belastingaangifte in te vullen en om huur- of zorgtoeslag aan te vragen.

vraagteken 2

TIP

Een uitkeringsspecificatie is een formele beslissing waartegen binnen zes weken bezwaar kan worden aangetekend. Ontvang je minder bijstand dan afgesproken of betaalt de sociale dienst een afgesproken rekening niet. Bespreek het met Buro Bezwaar en Beroep zodat JIJ ONTVANGT waar je recht op hebt!