ontvang inkomenstoeslag sociale dienst
rechtsbijstand ontvangen als de overheid een verkeerd besluit neemt
Buro Bezwaar en Beroep - succesvol bezwaar aantekenen
rechtsbijstand ontvangen als de overheid een verkeerde beslissing neemt
12 jaar sociale dienst specialist Buro Bezwaar en Beroep

uitbetaling bijstand Ede

Hieronder staan de uitbetaaldata voor 2021 van de sociale dienst Ede. Gaat er iets fout met de uitbetaling van je uitkering of ontvang je minder geld. Neem dan contact op met Buro Bezwaar en Beroep via: 085 0609058. Buro Bezwaar en Beroep is een zelfstandige onderneming die jou helpt als je problemen hebt met de sociale dienst. Buro Bezwaar en Beroep is een zelfstandige onderneming die jou helpt als je problemen hebt met de sociale dienst.

uitbetaling bijstand ede

UITBETAALDAGEN sociale dienst Ede

uitbetaaldata bijstandsuitkering
Maand 2021Datum uitbetaling bijstandsuitkering Ede
Januaridonderdag 7 januari
Februarivrijdag 5 februari
Maartvrijdag 5 maart
Aprilwoensdag 7 april
Meivrijdag 7 mei
Junimaandag 7 juni
vakantiegeldvrijdag 11 juni
juliwoensdag 7 juli
Augustusvrijdag 6 augustus
Septemberdinsdag 7 september
Oktoberdonderdag 7 oktober
Novembervrijdag 5 november
Decemberdinsdag 7 december

Inkomensvrijlating - extra inkomen als je werkt​

Heb je parttime werk gevonden? Dan kun je recht hebben op inkomensvrijlating. Je mag dan een deel van je inkomsten houden. Er bestaan drie soorten inkomensvrijlating. Het bedrag dat je mag houden is 12,5 %, 15% of 25%. Om de regeling te gebruiken heb je toestemming nodig van de sociale dienst Ede. Daarom is het belangrijk om direct door te geven dat je werk hebt gevonden. Dit artikel gaat over inkomensvrijlating.

Ontvang je geen inkomensvrijlating en wil je weten of je daar recht op hebt? Neem dan contact op met Buro Bezwaar en Beroep.

automonteur mag bijverdienen in de bijstand

welke inkomsten doorgeven

mail naar sociale dienst ede

De inkomsten die je moet doorgeven zijn bijvoorbeeld: loon uit dienstverband, winst uit een eigen onderneming, inkomsten uit een erfenis, winst uit een loterij, inkomsten uit verhuur/onderverhuur, een tegemoetkoming voor scholing of opleiding, wachtgeld, ziektewetuitkering of bijvoorbeeld een stagevergoeding.

Ontvang je naast je uitkering inkomsten. Geef deze inkomsten dan door aan de sociale dienst Ede. De gemeente ontvangt graag een kopie van je bewijsstukken met daarop je BSN nummer. Je kunt wijzigingen op de volgende manieren doorgeven:

  • Persoonlijk in de brievenbus doen op het stadhuis: Bergstraat 4, 6711 DD Ede.
  • Je kunt ook het formulier plus de bewijsstukken opsturen naar: Postbus 9022, 6710 HK Ede
 
Wanneer je merkt dat de wijzigingen niet zijn doorgevoerd neem dan contact op met Buro Bezwaar en Beroep. De sociale dienst mag ook nooit inkomsten schatten!!

Uitkeringsspecificatie en jaaropgave​

De sociale dienst Ede stuurt alleen een uitkeringsspecificatie als de hoogte van je uitkering wijzigt. Er wordt ook een specificatie gestuurd wanneer je vakantiegeld wordt uitbetaald. Op de specificatie staat hoeveel bijstand is uitbetaald en hoeveel vakantiegeld is gereserveerd. De uitkeringsspecificatie kun je bekijken op: DigiD.nl. Klopt de specificatie niet of heb je minder geld ontvangen? Neem dan contact op met Buro Bezwaar en Beroep. Ook als je minder bijstand ontvangt wegens een terugvordering kunnen we meestal ervoor zorgen dat je meer bijstand ontvangt. Het is belangrijk om binnen zes weken actie te ondernemen. We gaan daarom direct voor je aan de slag!

Jaaropgave
Heb je in 2020 een bijstandsuitkering ontvangen van de sociale dienst Ede? Dan ontvang je in februari een jaaropgave. In de jaaropgave staat hoeveel bijstand je in 2020 hebt ontvangen van de gemeente Ede. De jaaropgave kun je gebruiken om je belastingaangifte in te vullen en om huur- of zorgtoeslag aan te vragen.

vraagteken 2

TIP

Een uitkeringsspecificatie is een formele beslissing waartegen binnen zes weken bezwaar kan worden aangetekend. Ontvang je minder bijstand dan afgesproken of betaalt de sociale dienst een afgesproken rekening niet. Bespreek het met Buro Bezwaar en Beroep zodat JIJ ONTVANGT waar je recht op hebt!