ontvang inkomenstoeslag sociale dienst
rechtsbijstand ontvangen als de overheid een verkeerd besluit neemt
Buro Bezwaar en Beroep - succesvol bezwaar aantekenen
rechtsbijstand ontvangen als de overheid een verkeerde beslissing neemt
12 jaar sociale dienst specialist Buro Bezwaar en Beroep

uitbetaling bijstand Eindhoven

Hieronder staan de uitbetaaldata voor 2021 van de sociale dienst Eindhoven. De uitkeringsspecificatie wordt ook rond deze datum verzonden. Gaat er iets fout met de uitbetaling van je uitkering of ontvang je minder geld. Neem dan contact op met Buro Bezwaar en Beroep via: 085 0609058. Buro Bezwaar en Beroep is een zelfstandige onderneming die jou helpt als je problemen hebt met de sociale dienst.

uitbetaling bijstand eindhoven

UITBETAALdagen sociale dienst Eindhoven

uitbetaaldata bijstandsuitkering
Maand 2021 Dag uitbetaling bijstand Eindhoven
Januari vrijdag 15 januari
Februari maandag 15 februari
Maart maandag 15 maart
April donderdag 15 april
Mei vrijdag 14 mei
Juni
dinsdag 15 juni (inclusief vakantiegeld)
Juli donderdag 15 juli
Augustus vrijdag 13 augustus
September woensdag 15 september
Oktober vrijdag 15 oktober
November maandag 15 november
December woensdag 15 december

Inkomensvrijlating - extra inkomen als je werkt​

Heb je parttime werk gevonden? Dan kun je recht hebben op inkomensvrijlating. Je mag dan een deel van je inkomsten houden. Er bestaan drie soorten inkomensvrijlating. Het bedrag dat je mag houden is 12,5 %, 15% of 25%. Om de regeling te gebruiken heb je toestemming nodig van de sociale dienst Eindhoven. Daarom is het belangrijk om direct door te geven dat je werk hebt gevonden. Dit artikel gaat over inkomensvrijlating.

Ontvang je geen inkomensvrijlating en wil je weten of je daar recht op hebt? Neem dan contact op met Buro Bezwaar en Beroep.

automonteur mag bijverdienen in de bijstand

welke inkomsten doorgeven

mail naar sociale dienst Eindhoven

De inkomsten die je moet doorgeven zijn bijvoorbeeld: loon uit dienstverband, winst uit een eigen onderneming, een tegemoetkoming voor scholing of opleiding, inkomsten uit een erfenis, winst uit een loterij, inkomsten uit verhuur/onderverhuur, wachtgeld, ziektewetuitkering of bijvoorbeeld een stagevergoeding.

Ontvang je naast je uitkering inkomsten. Geef deze inkomsten dan door aan de sociale dienst Eindhoven. De gemeente ontvangt graag een kopie van je bewijsstukken.

  • Met dit formulier kun je de wijzigingen doorgeven. Het formulier en de bewijsstukken kun je daarna opsturen naar: Gemeente Eindhoven (Sociaal Domein), Antwoordnummer 10123, 5600 VB Eindhoven (een postzegel is niet nodig).
  • Je kunt het formulier met de bijlagen ook inleveren bij het Inwonersplein op de Stadhuisplein 1 in Eindhoven.

Uitkeringsspecificatie en jaaropgave​

Je ontvangt iedere maand een specificatie waarop staat hoeveel bijstand is uitbetaald en hoeveel vakantiegeld is gereserveerd. Klopt de specificatie niet of heb je minder geld ontvangen? Neem dan contact op met Buro Bezwaar en Beroep. Ook als je minder bijstand ontvangt wegens een terugvordering kunnen we meestal ervoor zorgen dat je meer bijstand ontvangt. Het is belangrijk om binnen zes weken actie te ondernemen. We gaan daarom direct voor je aan de slag!

Jaaropgave
Heb je in 2020 een bijstandsuitkering ontvangen van de sociale dienst Eindhoven? Dan ontvang je in de maand februari 2021 een jaaropgave. In de jaaropgave staat hoeveel bijstand je in 2020 hebt ontvangen van de gemeente Eindhoven. De jaaropgave kun je gebruiken om je belastingaangifte in te vullen en om huur- of zorgtoeslag aan te vragen. Voor een kopie van je jaaropgave kun je bellen met: 0800-1809.

vraagteken 2

TIP

Een uitkeringsspecificatie is een formele beslissing waartegen binnen zes weken bezwaar kan worden aangetekend. Ontvang je minder bijstand dan afgesproken of betaalt de sociale dienst een afgesproken rekening niet. Bespreek het met Buro Bezwaar en Beroep zodat JIJ ONTVANGT waar je recht op hebt!