ontvang inkomenstoeslag sociale dienst
rechtsbijstand ontvangen als de overheid een verkeerd besluit neemt
Buro Bezwaar en Beroep - succesvol bezwaar aantekenen
rechtsbijstand ontvangen als de overheid een verkeerde beslissing neemt
12 jaar sociale dienst specialist Buro Bezwaar en Beroep

Uitbetaling bijstand Emmen

Hieronder het overzicht uitbetaling bijstand Emmen voor het jaar 2022. 

uitbetaling bijstand Emmen

Uitbetaling bijstand Emmen in 2022

Uitbetaling bijstand Emmen in 2022
Maand 2022Uitbetaling bijstand Emmen 2022
januarivrijdag 14 januari
februarimaandag 14 februari
maartmaandag 14 maart
aprildonderdag 14 april
meivrijdag 13 mei
vakantiegeldhalverwege in de maand juni
junidinsdag 14 juni
julidonderdag 14 juli
augustusvrijdag 12 augustus
septemberwoensdag 14 september
oktobervrijdag 14 oktober
novembermaandag 14 november
decemberwoensdag 14 december

Bron: uitbetaling bijstand Emmen

Uitbetaling vakantiegeld gemeente Emmen

Halverwege in de maand juni wordt het vakantiegeld door de sociale dienst Emmen uitbetaald. Als een schuldeiser beslag heeft gelegd op je uitkering, dan betaald de sociale dienst het vakantiegeld aan je schuldeiser. Als er daarna nog vakantiegeld overblijft dan wordt dat alsnog uitbetaald.

Loop je in een WSNP schuldsaneringstraject? Dan moet de sociale dienst het vakantiegeld aan je schuldhulpverlener uitbetalen.

Uitbetaling vakantiegeld gemeente Emmen
INKOMENSVRIJLATING EXTRA INKOMEN ALS JE WERKT​​ 1

Inkomstenvrijlating = extra inkomen als je werkt !

Heb je parttime werk gevonden? Dan kun je recht hebben op inkomstenvrijlating van de sociale dienst Emmen. Je mag dan een deel van je inkomsten houden. Er bestaan drie soorten inkomstenvrijlating. Het bedrag dat je mag houden is 25%, 15% of 12,5%. Om de regeling te gebruiken heb je vooraf toestemming nodig van de sociale dienst Emmen. Daarom is het belangrijk om direct door te geven dat je werk hebt gevonden.

inkomen doorgeven bijstand Emmen

Wanneer je inkomsten niet doorgeeft aan de sociale dienst Emmen kun je een boete krijgen maar wat zijn volgens de sociale dienst Emmen inkomsten? Inkomsten zijn bijvoorbeeld: loon, een erfenis, winst uit een loterij, inkomsten uit verhuur of onderverhuur, wachtgeld, ziektewetuitkering of bijvoorbeeld een stagevergoeding.

welke inkomsten doorgeven aan sociale dienst Emmen

Hoe kun je de inkomsten doorgeven!

De inkomsten kun je doorgeven via mijn-loket van de gemeente Emmen. Ook andere veranderingen die belangrijk zijn voor je recht op bijstand moeten tijdig worden doorgegeven. Nadat de Sociale Dienst Emmen je wijzigingen heeft ontvangen ontvang je een specificatie met een berekening van je recht op bijstand.

Wil je de gegevens per e-mail of post opsturen? Het e-mailadres van de sociale dienst Emmen is: uv@emmen.nl. Het postadres van de sociale dienst Emmen is: Postbus 30.001, 7800 RA Emmen

Jaaropgave 2022 ontvangen

sociale dienst jaaropgave 2021

Heb je in 2022 een bijstandsuitkering ontvangen van sociale dienst Emmen? Dan ontvang je eind februari 2023 een jaaropgave.

Op de jaaropgave staat hoeveel (bruto) bijstand je in 2022 hebt ontvangen van de gemeente Emmen. De jaaropgave kun je gebruiken om je belastingaangifte in te vullen en om huur- of zorgtoeslag aan te vragen.