ontvang inkomenstoeslag sociale dienst
rechtsbijstand ontvangen als de overheid een verkeerd besluit neemt
Buro Bezwaar en Beroep - succesvol bezwaar aantekenen
rechtsbijstand ontvangen als de overheid een verkeerde beslissing neemt
12 jaar sociale dienst specialist Buro Bezwaar en Beroep

uitbetaling bijstand ENSCHEDE

Hieronder staan de uitbetaaldata voor 2021 van de sociale dienst Enschede. Gaat er iets fout met de uitbetaling van je uitkering of ontvang je minder geld. Neem dan contact op met Buro Bezwaar en Beroep via: 085 0609058. Buro Bezwaar en Beroep is een zelfstandige onderneming die jou helpt als je problemen hebt met de sociale dienst.

uitbetaling bijstand enschede 2021

UITBETAALdagen sociale dienst ENSCHEDE

uitbetaaldata bijstandsuitkering
Maand 2021Garantiedatum uitbetaling bijstand Enschede
Januarimaandag 25 januari
Februaridonderdag 25 februari
Maartdonderdag 25 maart
Aprilvrijdag 23 april
Meidinsdag 25 mei
Uitbetaling vakantiegelddonderdag 3 juni
Junivrijdag 25 juni
Julivrijdag 23 juli
Augustuswoensdag 25 augustus
Septembervrijdag 24 september
Oktobermaandag 25 oktober
Novemberdonderdag 25 november
decembervrijdag 24 december

Inkomensvrijlating - extra inkomen als je werkt​

Heb je parttime werk gevonden? Dan kun je recht hebben op inkomensvrijlating. Je mag dan een deel van je inkomsten houden. Er bestaan drie soorten inkomensvrijlating. Het bedrag dat je mag houden is 12,5 %, 15% of 25%. Om de regeling te gebruiken heb je toestemming nodig van de sociale dienst Enschede. Daarom is het belangrijk om direct door te geven dat je werk hebt gevonden. Dit artikel gaat over inkomensvrijlating.

Ontvang je geen inkomensvrijlating en wil je weten of je daar recht op hebt? Neem dan contact op met Buro Bezwaar en Beroep.

automonteur mag bijverdienen in de bijstand

welke inkomsten doorgeven

mail naar sociale dienst Enschede

De inkomsten die je moet doorgeven zijn bijvoorbeeld: loon uit dienstverband, winst uit een eigen onderneming, een tegemoetkoming voor scholing of opleiding, inkomsten uit een erfenis, winst uit een loterij, inkomsten uit verhuur/onderverhuur, wachtgeld, ziektewetuitkering of bijvoorbeeld een stagevergoeding.

Ontvang je naast je uitkering inkomsten. Geef deze inkomsten dan door aan de sociale dienst Enschede. De gemeente ontvangt graag zo snel mogelijk een kopie van je bewijsstukken. Dat kan op drie manieren:

  • Via het digitaal mutatieformulier met DigiD.
  • Telefonisch via nummer: 053 481 78 00
  • Je kunt ook het formulier plus de bewijsstukken opsturen naar: Postbus 20, 7500 AA Enschede

Uitkeringsspecificatie en jaaropgave​

Je ontvangt iedere maand een specificatie waarop staat hoeveel bijstand is uitbetaald en hoeveel vakantiegeld is gereserveerd. Deze kun je bekijken via: mijnoverheid.nl. Klopt de specificatie niet of heb je minder geld ontvangen? Neem dan contact op met Buro Bezwaar en Beroep. Ook als je minder bijstand ontvangt wegens een terugvordering kunnen we meestal ervoor zorgen dat je meer bijstand ontvangt. Het is belangrijk om binnen zes weken actie te ondernemen. We gaan daarom direct voor je aan de slag!

Jaaropgave
Heb je in 2020 een bijstandsuitkering ontvangen van de sociale dienst Enschede? Dan ontvang je in februari 2021 een jaaropgave. In de jaaropgave staat hoeveel bijstand je in 2020 hebt ontvangen van de gemeente Enschede. De jaaropgave kun je gebruiken om je belastingaangifte in te vullen en om huur- of zorgtoeslag aan te vragen.

vraagteken 2

TIP

Een uitkeringsspecificatie is een formele beslissing waartegen binnen zes weken bezwaar kan worden aangetekend. Ontvang je minder bijstand dan afgesproken of betaalt de sociale dienst een afgesproken rekening niet. Bespreek het met Buro Bezwaar en Beroep zodat JIJ ONTVANGT waar je recht op hebt!