ontvang inkomenstoeslag sociale dienst
rechtsbijstand ontvangen als de overheid een verkeerd besluit neemt
Buro Bezwaar en Beroep - succesvol bezwaar aantekenen
rechtsbijstand ontvangen als de overheid een verkeerde beslissing neemt
12 jaar sociale dienst specialist Buro Bezwaar en Beroep

uitbetaling bijstand Groningen

Hieronder staan de uitbetaaldata voor 2021 van de sociale dienst Groningen.  De uitkeringsspecificatie wordt ook rond deze datum verzonden. Gaat er iets fout met de uitbetaling van je uitkering of ontvang je minder geld. Neem dan contact op met Buro Bezwaar en Beroep via: 085 0609058. Buro Bezwaar en Beroep is een zelfstandige onderneming die jou helpt als je problemen hebt met de sociale dienst.

uitbetaling bijstand groningen

UITBETAALdagen uitkering Groningen

uitbetaaldata bijstandsuitkering
Maand 2021 Datum uitbetaling bijstandsuitkering Groningen
Januari vrijdag 29 januari
Februari vrijdag 26 februari
Maart woensdag 31 maart
April vrijdag 30 april
Mei maandag 31 mei
Juni woensdag 30 juni (het vakantiegeld wordt rond 8 juni uitbetaald)
juli vrijdag 30 juli
Augustus dinsdag 31 augustus
September donderdag 30 september
Oktober vrijdag 29 oktober
November dinsdag 30 november
December vrijdag 31 december

Inkomensvrijlating - extra inkomen als je werkt​​

Heb je parttime werk gevonden? Dan kun je recht hebben op inkomensvrijlating. Je mag dan een deel van je inkomsten houden. Er bestaan drie soorten inkomensvrijlating. Het bedrag dat je mag houden is 12,5 %, 15% of 25%. Om de regeling te gebruiken heb je toestemming nodig van de sociale dienst Groningen. Daarom is het belangrijk om direct door te geven dat je werk hebt gevonden. Dit artikel gaat over inkomensvrijlating.

Ontvang je geen inkomensvrijlating en wil je weten of je daar recht op hebt? Neem dan contact op met Buro Bezwaar en Beroep.

automonteur mag bijverdienen in de bijstand

welke inkomsten opgeven​

De inkomsten die je moet doorgeven zijn bijvoorbeeld: loon uit dienstverband, winst uit een eigen onderneming, een tegemoetkoming voor scholing of opleiding, inkomsten uit een erfenis, winst uit een loterij, inkomsten uit verhuur/onderverhuur, wachtgeld, ziektewetuitkering of bijvoorbeeld een stagevergoeding.

Ontvang je naast je uitkering inkomsten. Geef deze inkomsten dan binnen vijf dagen door aan de sociale dienst Groningen. De gemeente ontvangt graag een kopie van je bewijsstukken met daarop je BSN nummer. Dat kan op twee manieren:

  • De gemeente Groningen ontvangt de gegevens het liefst via DigiD.
  • Als opsturen via DigiD niet mogelijk is kun je de gegevens plus bewijsstukken ook per post opsturen naar: postbus 30026, 9700 RM  Groningen. Bel dan wel om te controleren of de brief is ontvangen

Ontvang je te weinig geld omdat de gemeente Groningen de inkomsten heeft geschat. Neem dan contact op met Buro Bezwaar en Beroep.

mail naar sociale dienst groningen

inkomsten formulier inleveren op uiterlijk ​

uitbetaaldata bijstandsuitkering
Maand 2021Uiterlijk inleveren inkomstenformulier Groningen
Januari26
Februari23
Maart26
April26
Mei26
Juni25
juli27
Augustus26
September27
Oktober26
November25
December28

Uitkeringsspecificatie en jaaropgave​

Je ontvangt iedere maand een specificatie waarop staat hoeveel bijstand is uitbetaald en hoeveel vakantiegeld is gereserveerd. Klopt de specificatie niet of heb je minder geld op je rekening ontvangen? Neem dan contact op met Buro Bezwaar en Beroep. Ook als je minder bijstand ontvangt wegens een terugvordering kunnen we meestal ervoor zorgen dat je meer bijstand ontvangt. Het is belangrijk om binnen zes weken actie te ondernemen. We gaan daarom direct voor je aan de slag!

Jaaropgave
Heb je in 2020 een bijstandsuitkering ontvangen van de gemeente Groningen? Dan ontvang je voor 1 maart 2021 een jaaropgave. In de jaaropgave staat hoeveel bijstand je in 2020 hebt ontvangen van de gemeente Groningen. De jaaropgave kun je gebruiken om je belastingaangifte in te vullen en om huur- of zorgtoeslag aan te vragen.

vraagteken 2

TIP

Een uitkeringsspecificatie is een formele beslissing waartegen binnen zes weken bezwaar kan worden aangetekend. Ontvang je minder bijstand dan afgesproken of betaalt de sociale dienst een afgesproken rekening niet. Bespreek het met Buro Bezwaar en Beroep zodat JIJ ONTVANGT waar je recht op hebt!