ontvang inkomenstoeslag sociale dienst
rechtsbijstand ontvangen als de overheid een verkeerd besluit neemt
Buro Bezwaar en Beroep - succesvol bezwaar aantekenen
rechtsbijstand ontvangen als de overheid een verkeerde beslissing neemt
12 jaar sociale dienst specialist Buro Bezwaar en Beroep

uitbetaling bijstand Huizen / maatschappelijke zaken

Hieronder staan de uitbetaaldata voor 2021 van de sociale dienst Huizen (inclusief Blaricum, Eemnes en Laren). Gaat er iets fout met de uitbetaling van je bijstandsuitkering. Neem dan contact op met Buro Bezwaar en Beroep via: 085 0609058. Buro Bezwaar en Beroep is een zelfstandige onderneming die jou helpt als je problemen hebt met de sociale dienst.

uitbetaling bijstand Huizen en Maatschappelijke Zaken

UITBETAALdagen Huizen

uitbetaaldata bijstandsuitkering
Maand 2021Datum uitbetaling bijstand Huizen
Januaridonderdag 28 januari
Februaridonderdag 25 februari
Maartdinsdag 30 maart
Aprildonderdag 29 april
Meidonderdag 27 mei
Vakantiegelddonderdag 3 juni (onder voorbehoud)
Junidinsdag 29 juni
Julidonderdag 29 juli
Augustusmaandag 26 augustus
Septemberwoensdag 29 september
Oktoberdonderdag 28 oktober
Novembermaandag 29 november
Decemberdonderdag 23 december

Inkomensvrijlating - extra inkomen als je werkt​​

Heb je een betaalde deeltijdbaan? Het is belangrijk dat je de sociale dienst Huizen direct laat weten dat je een betaalde baan hebt gevonden. Dat kan via dit: wijzigingsformulier. De inkomsten worden dan verrekend met de uitkering en de sociale dienst kan dan beoordelen of je recht hebt op inkomensvrijlating.

Als je recht hebt op inkomensvrijlating mag je een deel van je inkomsten houden. Er bestaan drie soorten inkomensvrijlating. Het bedrag dat je mag houden is 12,5 %, 15% of 25% Dit artikel gaat over inkomensvrijlating. Om de regeling te gebruiken heb je toestemming nodig van de sociale dienst Huizen / Maatschappelijke Zaken.

Ontvang je geen inkomensvrijlating en wil je weten of je daar recht op hebt. Neem dan contact op met Buro Bezwaar en Beroep.

automonteur mag bijverdienen in de bijstand

welke inkomsten doorgeven

mail naar sociale dienst Huizen Maatschappelijke Zaken

De inkomsten die moeten worden doorgegeven zijn bijvoorbeeld: loon uit dienstverband, winst uit een eigen onderneming, een tegemoetkoming voor scholing of opleiding, inkomsten uit een erfenis, winst uit een loterij, inkomsten uit verhuur/onderverhuur, wachtgeld, ziektewetuitkering of bijvoorbeeld een stagevergoeding.

Het doorgeven van de inkomsten kan met dit wijzigingsformulier. De gemeente rekent dan uit hoeveel uitkering je nog ontvangt. De sociale dienst Huizen wil ook een kopie van je arbeidsovereenkomst plus de loonspecificaties ontvangen. De bewijsstukken kun je per mail sturen naar: info@maatschappelijkezaken.nl of per post naar: gemeente Huizen, t.a.v. de afdeling Maatschappelijke Zaken, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Uitkeringsspecificatie en jaaropgave​

Je ontvangt iedere maand een specificatie waarop staat hoeveel bijstand is uitbetaald en hoeveel vakantiegeld is gereserveerd. Klopt de specificatie niet of heb je minder geld ontvangen? Neem dan contact op met Buro Bezwaar en Beroep. Ook als je minder bijstand ontvangt wegens een terugvordering kunnen we meestal ervoor zorgen dat je meer bijstand ontvangt. Het is belangrijk om binnen zes weken actie te ondernemen. We gaan daarom direct voor je aan de slag!

Heb je in 2020 een bijstandsuitkering ontvangen van de sociale dienst Huizen / Maatschappelijke Zaken? Dan ontvang je in februari een jaaropgave. In de jaaropgave staat hoeveel bijstand je in 2020 hebt ontvangen van de gemeente Huizen. De jaaropgave kun je gebruiken om je belastingaangifte in te vullen en om huur- of zorgtoeslag aan te vragen.

vraagteken 2

TIP

Een uitkeringsspecificatie is een formele beslissing waartegen binnen zes weken bezwaar kan worden aangetekend. Ontvang je minder bijstand dan afgesproken of betaalt de sociale dienst een afgesproken rekening niet. Bespreek het met Buro Bezwaar en Beroep zodat JIJ ONTVANGT waar je recht op hebt!