ontvang inkomenstoeslag sociale dienst
rechtsbijstand ontvangen als de overheid een verkeerd besluit neemt
Buro Bezwaar en Beroep - succesvol bezwaar aantekenen
rechtsbijstand ontvangen als de overheid een verkeerde beslissing neemt
12 jaar sociale dienst specialist Buro Bezwaar en Beroep

uitbetaling bijstand TILBURG

Hieronder staan de uitbetaaldata voor 2021 van de sociale dienst Tilburg. De uitkeringsspecificatie wordt ook rond deze datum verzonden. Gaat er iets fout met de uitbetaling van je uitkering of ontvang je minder geld. Neem dan contact op met Buro Bezwaar en Beroep via: 085 0609058. Buro Bezwaar en Beroep is een zelfstandige onderneming die jou helpt als je problemen hebt met de sociale dienst.

uitbetaling bijstand tilburg

UITBETAALdagen sociale dienst Tilburg

uitbetaaldata bijstandsuitkering
Maand 2021
Datum uitbetaling bijstand Tilburg
Januari donderdag 28 januari
Februari vrijdag 26 februari
Maart maandag 29 maart
April donderdag 29 april
Mei vrijdag 28 mei
Vakantietoeslag maandag 31 mei
Juni maandag 28 juni
Juli woensdag 28 juli
Augustus vrijdag 27 augustus
September dinsdag 28 september
Oktober donderdag 28 oktober
November maandag 29 november
December woensdag 22 december

Inkomensvrijlating - extra inkomen als je werkt​

Heb je parttime werk gevonden? Dan kun je recht hebben op inkomensvrijlating. Je mag dan een deel van je inkomsten houden. Er bestaan drie soorten inkomensvrijlating. Het bedrag dat je mag houden is 12,5 %, 15% of 25%. Om de regeling te gebruiken heb je toestemming nodig van de sociale dienst Tilburg. Daarom is het belangrijk om direct door te geven dat je werk hebt gevonden. Dit artikel gaat over inkomensvrijlating.

Ontvang je geen inkomensvrijlating en wil je weten of je daar recht op hebt? Neem dan contact op met Buro Bezwaar en Beroep.

automonteur mag bijverdienen in de bijstand

welke inkomsten opgeven

De inkomsten die moeten worden doorgegeven zijn bijvoorbeeld: loon uit dienstverband, winst uit een eigen onderneming, een tegemoetkoming voor scholing of opleiding, inkomsten uit een erfenis, winst uit een loterij, inkomsten uit verhuur/onderverhuur, wachtgeld, ziektewetuitkering of bijvoorbeeld een stagevergoeding.

Ontvang je naast je uitkering andere inkomsten. Geef deze inkomsten dan door aan de sociale dienst Tilburg. Dat kan op drie manieren:

  • Je kunt de inkomstenverklaring met bijlagen inscannen en mailen naar: inkomstenverklaringweni@tilburg.nl.
  • Per post opsturen naar: Werk en Inkomen, Burgemeester Brokxlaan 1680, 5041 DT Tilburg.
  • Bij de balie persoonlijk afgeven is ook mogelijk. Vraag dan om een ontvangstbewijs.
mail naar sociale dienst Tilburg

Uitkeringsspecificatie en jaaropgave​

Je ontvangt iedere maand een specificatie waarop staat hoeveel bijstand is uitbetaald en hoeveel vakantiegeld is gereserveerd. Klopt de specificatie niet of heb je minder geld ontvangen? Neem dan contact op met Buro Bezwaar en Beroep. Ook als je minder bijstand ontvangt wegens een terugvordering kunnen we meestal ervoor zorgen dat je meer bijstand ontvangt. Het is belangrijk om binnen zes weken actie te ondernemen. We gaan daarom direct voor je aan de slag!

Jaaropgave
Heb je in 2020 een bijstandsuitkering ontvangen van de sociale dienst Tilburg? Dan ontvang je in februari een jaaropgave. In de jaaropgave staat hoeveel bijstand je in 2020 hebt ontvangen van de gemeente Tilburg. De jaaropgave kun je gebruiken om je belastingaangifte in te vullen en om huur- of zorgtoeslag aan te vragen. Je kunt de jaaropgave met of zonder DigiD ook online opvragen.

vraagteken 2

TIP

Een uitkeringsspecificatie is een formele beslissing waartegen binnen zes weken bezwaar kan worden aangetekend. Ontvang je minder bijstand dan afgesproken of betaalt de sociale dienst een afgesproken rekening niet. Bespreek het met Buro Bezwaar en Beroep zodat JIJ ONTVANGT waar je recht op hebt!