ontvang inkomenstoeslag sociale dienst
rechtsbijstand ontvangen als de overheid een verkeerd besluit neemt
Buro Bezwaar en Beroep - succesvol bezwaar aantekenen
rechtsbijstand ontvangen als de overheid een verkeerde beslissing neemt
12 jaar sociale dienst specialist Buro Bezwaar en Beroep

Uitbetaling bijstand Zaanstad

Hieronder het overzicht uitbetaling bijstand Zaanstad voor het jaar 2022. 

uitbetaling bijstand Zaanstad

Uitbetaling bijstand Zaanstad in 2022

Uitbetaling bijstand Zaanstad in 2022
Maand 2022Uitbetaling bijstand Zaanstad 2022
januaridinsdag 25 januari
februaridonderdag 24 februari
maartdinsdag 29 maart
aprildinsdag 26 april
meidonderdag 26 mei
vakantiegelddonderdag 26 mei
junidinsdag 28 juni
julidonderdag 28 juli
augustusdonderdag 25 augustus
septemberdinsdag 27 september
oktoberdonderdag 27 oktober
novembermaandag 28 november
decemberdonderdag 22 december

Bron: uitbetaling bijstand Zaanstad

Uitbetaling vakantiegeld gemeente Zaanstad

26 mei wordt het vakantiegeld door de sociale dienst Zaanstad uitbetaald. Als een schuldeiser beslag heeft gelegd op je uitkering, dan betaald de sociale dienst het vakantiegeld aan je schuldeiser. Als er daarna nog vakantiegeld overblijft dan wordt dat alsnog uitbetaald.

Loop je in een WSNP schuldsaneringstraject? Dan moet de sociale dienst het vakantiegeld aan je schuldhulpverlener uitbetalen.

Uitbetaling vakantiegeld gemeente Zaanstad
INKOMENSVRIJLATING EXTRA INKOMEN ALS JE WERKT​​ 1

Inkomstenvrijlating = extra inkomen als je werkt !

Heb je parttime werk gevonden? Dan kun je recht hebben op inkomstenvrijlating van de sociale dienst Zaanstad. Je mag dan een deel van je inkomsten houden. Er bestaan drie soorten inkomstenvrijlating. Het bedrag dat je mag houden is 25%, 15% of 12,5%. Om de regeling te gebruiken heb je vooraf toestemming nodig van de sociale dienst Zaanstad. Daarom is het belangrijk om direct door te geven dat je werk hebt gevonden.

inkomen doorgeven bijstand Zaanstad

Wanneer je inkomsten niet doorgeeft aan de sociale dienst Zaanstad kun je een boete krijgen maar wat zijn volgens de sociale dienst Zaanstad inkomsten? Inkomsten zijn bijvoorbeeld: loon, een erfenis, winst uit een loterij, inkomsten uit verhuur of onderverhuur, wachtgeld, ziektewetuitkering of bijvoorbeeld een stagevergoeding. 

welke inkomsten doorgeven aan sociale dienst Zaanstad

Hoe kun je de inkomsten doorgeven!

De inkomsten geef je door aan de gemeente Zaanstad. Dat kan op 4 manieren:

  1. De Inkomsten online doorgeven via DigiD
  2. De gegevens kun je per e-mail opsturen naar: digitaal@zaanstad.nl.
  3. Per post opsturen naar: gemeente Zaanstad (afdeling Uitkering), postbus 2000, 1500 GA Zaandam.
  4. De gegevens in de brievenbus doen bij de ingang van het stadhuis (inleveren bij de balie van het stadhuis is niet mogelijk).
 
Nadat de Sociale Dienst Zaanstad je wijzigingen heeft ontvangen ontvang je een specificatie met een berekening van je recht op bijstand. Ook andere veranderingen die belangrijk zijn voor het recht op bijstand moeten tijdig worden doorgegeven.

Jaaropgave 2022 ontvangen

sociale dienst jaaropgave 2021

Heb je in 2022 een bijstandsuitkering ontvangen van sociale dienst Zaanstad? Dan ontvang je eind februari 2023 een jaaropgave. Je kunt ook de jaaropgave downloaden via DigiD.

Op de jaaropgave staat hoeveel (bruto) bijstand je in 2022 hebt ontvangen van de gemeente Zaanstad. De jaaropgave kun je gebruiken om je belastingaangifte in te vullen en om huur- of zorgtoeslag aan te vragen.