ontvang inkomenstoeslag sociale dienst
rechtsbijstand ontvangen als de overheid een verkeerd besluit neemt
Buro Bezwaar en Beroep - succesvol bezwaar aantekenen
rechtsbijstand ontvangen als de overheid een verkeerde beslissing neemt
12 jaar sociale dienst specialist Buro Bezwaar en Beroep

Uitbetaling bijstand ZWOLLE

Hieronder staan de uitbetaaldata voor 2021 van de sociale dienst Zwolle.  De uitkeringsspecificatie wordt ook rond deze datum verzonden. Gaat er iets fout met de uitbetaling van je uitkering of ontvang je minder geld. Neem dan contact op met Buro Bezwaar en Beroep via: 085 0609058. Buro Bezwaar en Beroep is een zelfstandige onderneming die jou helpt als je problemen hebt met de sociale dienst.

uitbetaling bijstand zwolle

UITBETAALdagen uitkering Zwolle

uitbetaaldata bijstandsuitkering
Maand 2021Datum uitbetaling bijstandsuitkering Zwolle
Januarivrijdag 29 januari
Februarivrijdag 26 februari
Maartwoensdag 31 maart
Aprilvrijdag 30 april
Meimaandag 31 mei (inclusief vakantiegeld)
Juniwoensdag 30 juni
julivrijdag 30 juli
Augustusdinsdag 31 augustus
Septemberdonderdag 30 september
Oktobervrijdag 29 oktober
Novemberdinsdag 30 november
Decembervrijdag 31 december

Inkomensvrijlating - extra inkomen als je werkt​​

Heb je parttime werk gevonden? Dan kun je recht hebben op inkomensvrijlating. Je mag dan een deel van je inkomsten houden. Er bestaan drie soorten inkomensvrijlating. Het bedrag dat je mag houden is 12,5 %, 15% of 25%. Om de regeling te gebruiken heb je toestemming nodig van de sociale dienst Zwolle. Daarom is het belangrijk om direct door te geven dat je werk hebt gevonden. Lees hier meer over je recht op inkomensvrijlating.

Ontvang je geen inkomensvrijlating en wil je weten of je daar recht op hebt? Neem dan contact op met Buro Bezwaar en Beroep.

automonteur mag bijverdienen in de bijstand

welke inkomsten opgeven​

De inkomsten die je moet doorgeven zijn bijvoorbeeld: loon uit dienstverband, winst uit een eigen onderneming, een tegemoetkoming voor scholing of opleiding, inkomsten uit een erfenis, winst uit een loterij, inkomsten uit verhuur/onderverhuur, wachtgeld, ziektewetuitkering of bijvoorbeeld een stagevergoeding.

Ontvang je naast je uitkering inkomsten. Geef deze inkomsten dan door aan de sociale dienst Zwolle. De gemeente Zwolle ontvangt de bewijsstukken graag digitaal via DigiD. Kijk in het overzicht hieronder wanneer je de stukken moet inleveren.

Ontvang je te weinig geld omdat de gemeente Zwolle de inkomsten heeft geschat. Neem dan contact op met Buro Bezwaar en Beroep.

mail naar sociale dienst Zwolle

inleveren loonspecificatie wisselende inkomsten

uitbetaaldata bijstandsuitkering

Ontvang je naast je uitkering wisselende inkomsten? Hieronder zie je wanneer je de inkomsten moet doorgeven aan Sociale dienst Zwolle. Dus in januari lever je de loonspecificaties in van de week 1, 2, 3, en 4. In februari lever je de specificaties in van de maand 5, 6, 7, en 8. Enzovoorts.

Maand 2021Inleveren loonspecificatie
Januari1, 2, 3, 4
Februari5, 6, 7, 8
Maart9, 10, 11, 12
April13, 14, 15, 16
Mei17, 18, 19, 20
Juni21, 22, 23, 24
juli25, 26, 27, 28
Augustus29, 30, 31, 32
September33, 34, 35, 36
Oktober37, 38, 39, 40
November41, 42, 43, 44
December45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53

Uitkeringsspecificatie en jaaropgave​

Je ontvangt iedere maand een specificatie waarop staat hoeveel bijstand is uitbetaald en hoeveel vakantiegeld is gereserveerd. Om de specificatie te zien moet je inloggen via: www.zwolle.nl/mijnuitkering. Klopt de specificatie niet of heb je minder geld op je rekening ontvangen? Neem dan contact op met Buro Bezwaar en Beroep. Ook als je minder bijstand ontvangt wegens een terugvordering kunnen we meestal ervoor zorgen dat je meer bijstand ontvangt. Het is belangrijk om binnen zes weken actie te ondernemen. We gaan daarom direct voor je aan de slag!

Jaaropgave
Heb je in 2020 een bijstandsuitkering ontvangen van de gemeente Zwolle? Dan ontvang je in 2021 een jaaropgave. In de jaaropgave staat hoeveel bijstand je in 2020 hebt ontvangen van de gemeente Zwolle. De jaaropgave kun je gebruiken om je belastingaangifte in te vullen en om huur- of zorgtoeslag aan te vragen. Op deze pagina kun je de jaaropgave inzien: www.zwolle.nl/jaaropgave. Het is ook mogelijk een kopie van de jaaropgave per post te ontvangen. Bel dan met: 14038

vraagteken 2

TIP

Een uitkeringsspecificatie is een formele beslissing waartegen binnen zes weken bezwaar kan worden aangetekend. Ontvang je minder bijstand dan afgesproken of betaalt de sociale dienst een afgesproken rekening niet. Bespreek het met Buro Bezwaar en Beroep zodat JIJ ONTVANGT waar je recht op hebt!