wet dwangsom AWB - gewonnen zaken

WET DWANGSOM AWB - € 865,- EXTRA ONTVANGEN ​

De gemeente beslist vaak te laat op aanvragen en bezwaarschriften! Ook in deze zaak was de beslistermijn verstreken. Buro Bezwaar en Beroep heeft de gemeente daarom direct in gebreke gesteld! Dat is een belangrijke stap omdat je anders sowieso geen recht hebt op een dwangsom.

Twee weken later had de gemeente nog steeds niet beslist op de ingediende bezwaarschriften en vanaf dat moment ging de dwangsom lopen. Voor iedere dag dat de gemeente te laat beslist is een vergoeding verschuldigd!

In deze situatie had de cliënt geen omkijken naar de zaak en regelde Buro Bezwaar en Beroep alles. Het ging om twee late beslissingen op bezwaar die Buro Bezwaar en Beroep had ingediend.

meer dan € 1500,- EXTRA ontvangen met de wet dwangsom AWB

De twee bezwaarschriften werden gegrond verklaard en cliënt ontving daardoor meer dan € 250,- per maand extra bijstand. Door de wet dwangsom AWB ontving de cliënt ook nog eens € 1.500,- extra. Een supermooi resultaat! Wacht je ook op een besluit? Bel dan met Buro Bezwaar en Beroep en we gaan voor je aan de slag!

meer dan € 1500,- EXTRA ontvangen met de wet dwangsom AWB ​